top of page

Jaarverslagen, jaarrekeningen en
dividenden van de afgelopen jaren

2022

2021

Activiteitenverslag
Jaarrekening
Informatienota

Uitgekeerd dividend: 3.50 %

Activiteitenverslag
Jaarrekening
Informatienota

Uitgekeerd dividend: 2.75 %

 

bottom of page