top of page
De ICA Principes
De 7 ICA-principes bewijzen al meer dan 100 jaar hun nut voor de samenleving.
Wereldwijd, en in toenemende mate ook in Vlaanderen, vormen deze 7 ICA-principes het richtsnoer voor coöperaties. Deze principes zijn geen theoretische concepten. Integendeel: ze zijn gegroeid uit jarenlange 'goede coöperatieve praktijken' en ze vormen het DNA van de coöperatie. 
Vrijwillig en open lidmaatschap
Iedereen die wil, kan en mag aandeelhouder worden door de aanschaf van minstens één aandeel. Ook omgekeerd, indien iemand zou willen uitstappen om om het even welke reden, kan dit. Er zijn enkele uitzonderingen, deze staan in de statuten vermeld.
Mensen die zich in een vergadering samen
stemmen
Democratische controle
door de leden
Alle aandeelhouders hebben inspraak in de werking van de coöperatie. Dit is een heel belangrijk principe en datgene wat ons onderscheidt van louter financiële coöperatieve “constructies”. Zo verkiezen de coöperanten op de jaarlijkse algemene vergadering de bestuursraad die zorgt voor het dagelijkse bestuur van de coöperatie. Ook over de verdeling van de winst en belangrijke strategische richtingen beslissen de aandeelhouders, net zoals het wijzigen van de statuten.
Economische participatie 
De leden van een coöperatie dragen billijk bij tot het kapitaal van de vennootschap. Zij krijgen een redelijke vergoeding voor hun inbreng. Wat niet uitgekeerd wordt, dient om de coöperatie uit te bouwen, of voor andere doeleinden die de leden hebben goedgekeurd. 
handshakes
Genieten van de natuur
Autonomie en onafhankelijkheid
We zijn onafhankelijk van bedrijven, politieke partijen of belangenverenigingen en beslissen op onze algemene vergadering zonder inmenging van buitenaf. Ook bijvoorbeeld bankleningen zullen we enkel afsluiten indien echt nodig.
Wij zijn niet afhankelijk van subsidies, giften of donaties.
Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
We proberen iedereen steeds helder te informeren over het “waarom” achter onze werking en we hopen hiermee zoveel mogelijk mensen te inspireren om mee te stappen in ons verhaal.
Vrouw Docent
Community_energy_steps_up-800x450.jpg
Samenwerking tussen coöperaties
Coöperaties bedienen hun vennoten het meest effectief en versterken de coöperatieve beweging door samenwerking via lokale, nationale, regionale en internationale structuren. ECOOB is dan ook een fier lid van REScoop, de Europese federatie van burgercoöperaties.
Aandacht voor de gemeenschap
Klimaatverandering, sociale ongelijkheid: het zijn wereldproblematieken waarvan je snel denkt “wat kan ik hier nog aan doen?”. Wij bij ECOOB zijn gemotiveerd om heel concrete, lokale oplossingen te steunen die onze eigen lokaal sociaal netwerk versterken.
Huizen bouwen
bottom of page