top of page

Klimkracht VZW

FullColor_1280x1024_300dpi (4).jpg
Wie is Klimkracht?
Banner1.jpg
Klimkracht VZW is de thuis van geëngageerde sympathisanten van ECoOB met lokale kernen in Rotselaar, Lubbeek en Haacht.
Klimkracht leden zijn vertrouwd met het lokale sociale weefsel in hun gemeente of stad en hebben open en constructieve relaties met de lokale besturen. De meeste zijn ook actief in meerdere lokale verenigingen en verschillende medewerkers zijn lid van de Milieu Advies Raad (MAR) van hun gemeente. 
Samenwerking met ECoOB?
Als coöperatieve vennootschap is winstmaximalisatie geen drijfveer van ECoOB. Maar desalniettemin is ECoOB een bedrijf en dienen we te functioneren binnen het door de overheid bepaalde economische en juridische kader.  

Waar dit minder relevant is zoals bv. bij het opzetten van plaatselijke samenwerkingsverbanden, educatieve initiatieven, onderzoeksprojecten, lokale subsidieregelingen… biedt een VZW structuur meer operationele flexibiliteit en kunnen sympathisanten zonder veel formaliteiten in- en uitstromen.
Onze afdelingen
Contacteer ons via info@klimkracht.be
FullLogo_Transparent_NoBuffer (1).png
FullLogo_Transparent_edited.png
FullLogo_Transparent (1)_edited.png
SolarKar - een Klimkracht project
Met het project willen we plaatselijke organisaties zoals scholen, jeugdbewegingen, sportclubs,… ondersteunen die gebruik kunnen maken van de SolarKar tijdens evenementen. Maar het project dient dus ook educatieve doeleinden, zoals jongeren warm maken voor (hernieuwbare) energetische technieken en energie. Particulieren die willen investeren in zonnepanelen, batterijen en laadpalen krijgen zo op een visuele wijze inzicht in het potentieel van zonnestroom.  Ook op infosessies van ECoOB zal de SolarKar gebruikt worden om de werking van zonnepanelen, batterijen en laadpalen te illustreren.
 
De SolarKar is een project van het 7de jaar Industriële Onderhoudstechnieken van het VTI Leuven, met steun van CERA.
De leerlingen van het Vrij Technisch Instituut Leuven en de VZW Klimkracht sloegen de handen in elkaar om de SolarKar te ontwerpen en te bouwen. 

De SolarKar is een mobiele eenheid waarmee we overal waar de zon schijnt energie kunnen opwekken. De aanhangwagen bevat naast 4 zonnepanelen ook een batterij van 10 KWh die de opgewekte energie opslaat. Dus waar je ook bent, op kamp, tijdens een zomerbar, een openlucht theater,… een netaansluiting is niet langer nodig. 
20220929_135625 (002).jpg
bottom of page