top of page

Klimkracht VZW

FullColor_1280x1024_300dpi (4).jpg
Wie is Klimkracht?
Banner1.jpg
Klimkracht VZW is de thuis van geëngageerde sympathisanten van ECoOB met lokale kernen in Rotselaar, Lubbeek en Haacht.
Klimkracht leden zijn vertrouwd met het lokale sociale weefsel in hun gemeente of stad en hebben open en constructieve relaties met de lokale besturen. De meeste zijn ook actief in meerdere lokale verenigingen en verschillende medewerkers zijn lid van de Milieu Advies Raad (MAR) van hun gemeente. 
Samenwerking met ECoOB?
Als coöperatieve vennootschap is winstmaximalisatie geen drijfveer van ECoOB. Maar desalniettemin is ECoOB een bedrijf en dienen we te functioneren binnen het door de overheid bepaalde economische en juridische kader.  

Waar dit minder relevant is zoals bv. bij het opzetten van plaatselijke samenwerkingsverbanden, educatieve initiatieven, onderzoeksprojecten, lokale subsidieregelingen… biedt een VZW structuur meer operationele flexibiliteit en kunnen sympathisanten zonder veel formaliteiten in- en uitstromen.
Contacteer ons via info@klimkracht.be
FullLogo_Transparent_NoBuffer (1).png
FullLogo_Transparent_edited.png
FullLogo_Transparent (1)_edited.png
bottom of page