top of page

Waarom investeren in ECoOB ?

Er zijn verschillende goede redenen om te investeren in ECoOB.
 

 1. Eerst en vooral maak je met je investering lokale en duurzame projecten mogelijk. Projecten die heel hard nodig zijn voor de omschakeling naar een hernieuwbare energievoorziening en een duurzame samenleving. Kortom, een ethische en maatschappelijk relevante belegging van je spaargeld.
   

 2. Er is ook een duidelijke financiële meerwaarde aan je investering in een burgercoöperatie zoals ECoOB. De opbrengst van onze investeringsprojecten vloeit namelijk voor een groot deel terug naar onze aandeelhouders onder de vorm van een jaarlijks dividend op de aandelen.
   

 3. ECoOB biedt ook bepaalde exclusieve voordelen aan zijn aandeelhouders. Een samenvatting vind je hierGratis advies voor je eigen woning inzake zonnepanelen, batterijen en warmtepompenboilers hoort er alvast bij. 
   

 4. Een deel van de winst herinvesteren we in lokale, sociale projecten, al hebben de aandeelhouders op de algemene vergadering hierover het beslissingsrecht. Zo kunnen we ook mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving betrekken in een duurzame en sociaal-rechtvaardige energietransitie.
   

 5. Je krijgt inspraak in de koers die we met onze energiecoöperatie varen. Bepaal mee hoe we verantwoord met het burgerkapitaal en opbrengsten omgaan. De jaarlijkse algemene vergadering is hiervoor het forum.
   

 6. Afhankelijk van de wetgeving genieten je al dan niet tijdelijk of voor een beperkt aantal aandelen van fiscale steunmaatregelen van de overheid.
   

Tot slot geef je ons ook een stem. Namelijk de stem van vele burgers die bewijzen dat een duurzame samenleving écht kan en een stem die het beleid en de markt oproept om te volgen.

Word jij de volgende aandeelhouder? 

Wil je op de hoogte blijven van wat we doen?

bottom of page