Investeer mee en wordt mede-eigenaar

Het standaard maximum van € 5.000 of 20 aandelen per aandeelhouder is van kracht. 

 

Hoe draagt jou investering bij tot een duurzame toekomst?

 
 
 
 
 
Waarom investeren in ECoOB?

Er zijn verschillende goede redenen om te investeren in ECoOB.
 

 1. Eerst en vooral maak je met je investering lokale en duurzame projecten mogelijk. Projecten die heel hard nodig zijn voor de omschakeling naar een hernieuwbare energievoorziening en een duurzame samenleving. Kortom, een ethische en maatschappelijk relevante belegging van je spaargeld.
   

 2. Er is ook een duidelijke financiële meerwaarde aan je investering in een burgercoöperatie zoals ECoOB. De opbrengst van onze investeringsprojecten vloeit namelijk voor een groot deel terug naar onze aandeelhouders onder de vorm van een jaarlijks dividend op de aandelen.
   

 3. Een deel van de winst herinvesteren we in lokale, sociale projecten, al hebben de aandeelhouders op de algemene vergadering hierover het beslissingsrecht. Zo kunnen we ook mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving betrekken in een duurzame en sociaal-rechtvaardige energietransitie.
   

 4. Je krijgt inspraak in de koers die we met onze energiecoöperatie varen. Bepaal mee hoe we verantwoord met het burgerkapitaal en opbrengsten omgaan. De jaarlijkse algemene vergadering is hiervoor het forum.
   

 5. ECoOB biedt ook bepaalde voordelen aan aan zijn aandeelhouders. Zo kunnen ECoOB deelhouders ook gebruik maken van elektrische deelmobiliteit via het CEDAN-netwerk
   

 6. Afhankelijk van de wetgeving genieten je al dan niet tijdelijk of voor een beperkt aantal aandelen van fiscale steunmaatregelen van de overheid.
   

Tot slot geef je ons ook een stem. Namelijk de stem van vele burgers die bewijzen dat een duurzame samenleving écht kan en een stem die het beleid en de markt oproept om te volgen.

Hoe coöperant worden?
 • Door één of meer aandelen van ECoOB te kopen wordt u coöperant
   

 • Een ECoOB aandeel kost € 250 en behoudt zijn waarde
   

 • De coöperatie oproepen om bijkomende aandelen te kopen. ECoOB haalt voor een lopende aanbieding maximaal € 500.000 op per 12 maanden
   

 • Het aantal aandelen is beperkt tot 20 per persoon, zonder in- of uitstapkosten
   

 • Procedure voor het aankopen van één of meerdere aandelen:

  • Vul het investeringsformulier in

  • Binnen de week krijgt u de betaalinstructies

  • Dan hebt u 5 werkdagen om het bedrag te storten

  • Vanaf betaling bent u officieel vennoot
    

 • De registratie van aandelen is op naam, adres en rijksregisternummer of ondernemingsnummer. Het investeringsformulier kunt u gebruiken om duidelijk en eenduidig de gevraagde informatie in te vullen. Elk aandeel staat op naam van een één natuurlijke of één rechtspersoon
   

 • Alle coöperanten zijn rechtstreeks mede-eigenaar van de productie-installaties
   

 • Elke aandeelhouder heeft precies één stem in de Algemene Vergadering
   

 • Door de aankoop van aandelen houdt de vennoot zich aan het naleven en aanvaarden van de statuten en de beslissingen van de Algemene Vergadering.

Opbrengst 

Indien de coöperatie winst maakt, kan ze die uitkeren aan haar aandeelhouders onder de vorm van een jaarlijks dividend op de aandelen. De maximale grootte van het dividend is wettelijk vastgelegd en bedraagt momenteel 6 procent.

 

Indien de coöperatie geen winst zou maken in een bepaald boekjaar, kan er uiteraard ook geen dividend uitgekeerd worden. We kunnen dus met zekerheid stellen dat het dividend tussen 0% en 6% zal liggen.
 

ECoOB investeert enkel in rendabele, klimaatpositieve, win-win-projecten waarbij de mogelijke risico’s ingedekt zijn. Uitgaven voor de werking worden ook telkens zorgvuldig overwogen.  

Wegens gebrek aan een glazen bol, is het moeilijk om op voorhand in te schatten wat de mogelijke opbrengsten kunnen zijn. Op basis van de historiek lijkt een rendement tussen 1% en 3 à 4% realistisch, nog steeds hoger dan het befaamde “spaarboekje van de Belg”.

Hoe hoog het dividend werkelijk zal liggen, hangt af van de coöperanten zelf. Zij zijn het die op op de jaarlijkse algemene vergadering beslissen wat er met de winst gebeurt

Risico's

Aandelen zijn risico-investeringen. Dit houdt in dat u er rekening mee moet houden dat bij tegenvallende omstandigheden (wanneer de coöperatie in financiële problemen zou komen), u uw ingebracht geld niet zal kunnen terugvorderen. Omdat we met het spaargeld van (mede)burgers werken, zal ECoOB altijd een zo doordacht mogelijk investeringsbeleid voeren. Dit zal op een transparante wijze worden toegelicht op de algemene vergadering en als aandeelhouder heeft u hier mee inspraak over. De aandeelhouder kan echter nooit meer verliezen dan de eigen inbreng. 

ECoOB is een financieel gezond bedrijf, maar aandelen kopen is nooit zonder risico. Uitgebreide informatie over ECoOB en haar financiële toestand vindt u in de op 28 mei 2022 gepubliceerde informatienota. Raadpleeg ook ons overzicht met "veelgestelde vragen over ECoOB" aandelen. Indien u hierbij nog bijkomende vragen hebt kunt u de contactpagina gebruiken.