top of page

Investeer mee en word mede-eigenaar

Investeren kan vanaf € 250 (max. € 5,000). Ontvang net als 1000+ anderen een dividend (3.50% in 2022) en gratis toegang tot onze persoonlijke adviesprogramma's, samenaankoop programma en onze speciale kortingen voor aandeelhouders. 

 

Anker 1: investeer waarom
Eva_Sieben10-header.jpg

Eva Sieben

Toen ik hoorde dat ik op een veilige manier geld kon investeren in een lokaal initiatief waarbij  toekomst én groene energie de drijfveren waren, was ik verkocht.

profielfoto.jpg

Steven Vanockelen

Maatschappelijke winst én een verzekering op een duurzame toekomst. Ik kan geen betere reden bedenken om mee te doen.

Foto Visie - SophieNuytten.jpg

Roland Verbeek

Via het project bij Oostrem leerde ik ECoOB kennen. Nadien nog – en graag –  bijkomend geïnvesteerd in deze maatschappelijk relevante coöperatie!

Menu

Hoe draagt jou investering bij tot een duurzame toekomst?

Wie is ECoOB?
Burgers zorgen voor burgers

 

 • De enige manier om aandelen van ECoOB te kopen is via intekening op de website van ECoOB.  Gelieve per aandeelhouder een uniek emailadres op te geven.

 • U kan geen aandelen kopen door eenvoudig geld over te maken op onze bankrekening. 

 • Aandelen kunnen niet aangeboden of gekocht worden op een andere manier, zoals via infostanden op evenementen, mailverkeer, of telefonisch. 

 • ECoOB zal waar het kan promotie maken voor het aankopen van aandelen, maar zal in geen geval aandelen aanbieden via andere procedures dan hier beschreven. 

 • U kan geen aandelen verkopen aan, of aankopen via derden, zonder tussenkomst van ECoOB in deze verkoop. ECoOB moet alle aandeelhouders registreren in een geautomatiseerd aandeelhouders register. Neem vooraf contact via info@ecoob.be.

Waarom investeren?
Anker 2: hoe coop worden
Anker 3: opbrengst
Anker 4: risicos
Waarom investeren in ECoOB?

Er zijn verschillende goede redenen om te investeren in ECoOB.
 

 1. Eerst en vooral maak je met je investering lokale en duurzame projecten mogelijk. Projecten die heel hard nodig zijn voor de omschakeling naar een hernieuwbare energievoorziening en een duurzame samenleving. Kortom, een ethische en maatschappelijk relevante belegging van je spaargeld.
   

 2. Er is ook een duidelijke financiële meerwaarde aan je investering in een burgercoöperatie zoals ECoOB. De opbrengst van onze investeringsprojecten vloeit namelijk voor een groot deel terug naar onze aandeelhouders onder de vorm van een jaarlijks dividend op de aandelen.
   

 3. ECoOB biedt ook bepaalde exclusieve voordelen aan zijn aandeelhouders. Een samenvatting vind je hierGratis advies voor je eigen woning inzake zonnepanelen, batterijen en warmtepompenboilers hoort er alvast bij. 
   

 4. Een deel van de winst herinvesteren we in lokale, sociale projecten, al hebben de aandeelhouders op de algemene vergadering hierover het beslissingsrecht. Zo kunnen we ook mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving betrekken in een duurzame en sociaal-rechtvaardige energietransitie.
   

 5. Je krijgt inspraak in de koers die we met onze energiecoöperatie varen. Bepaal mee hoe we verantwoord met het burgerkapitaal en opbrengsten omgaan. De jaarlijkse algemene vergadering is hiervoor het forum.
   

 6. Afhankelijk van de wetgeving genieten je al dan niet tijdelijk of voor een beperkt aantal aandelen van fiscale steunmaatregelen van de overheid.
   

Tot slot geef je ons ook een stem. Namelijk de stem van vele burgers die bewijzen dat een duurzame samenleving écht kan en een stem die het beleid en de markt oproept om te volgen.

Hoe coöperant worden?
 • Door één of meer aandelen van ECoOB te kopen wordt u coöperant
   

 • Een ECoOB aandeel kost € 250 en behoudt zijn waarde
   

 • De coöperatie oproepen om bijkomende aandelen te kopen. ECoOB haalt voor een lopende aanbieding maximaal € 500.000 op per 12 maanden
   

 • Het aantal aandelen is beperkt tot 20 per persoon, zonder in- of uitstapkosten
   

 • Procedure voor het aankopen van één of meerdere aandelen:

  • Vul het investeringsformulier in

  • Binnen de week krijgt u de betaalinstructies

  • Dan hebt u 5 werkdagen om het bedrag te storten

  • Vanaf betaling bent u officieel vennoot
    

 • De registratie van aandelen is op naam, adres en rijksregisternummer of ondernemingsnummer. Het investeringsformulier kunt u gebruiken om duidelijk en eenduidig de gevraagde informatie in te vullen. Elk aandeel staat op naam van een één natuurlijke of één rechtspersoon
   

 • Alle coöperanten zijn rechtstreeks mede-eigenaar van de productie-installaties
   

 • Elke aandeelhouder heeft precies één stem in de Algemene Vergadering
   

 • Door de aankoop van aandelen houdt de vennoot zich aan het naleven en aanvaarden van de statuten en de beslissingen van de Algemene Vergadering.

Opbrengst 

Indien de coöperatie winst maakt, kan ze die uitkeren aan haar aandeelhouders onder de vorm van een jaarlijks dividend op de aandelen. De maximale grootte van het dividend is wettelijk vastgelegd en bedraagt momenteel 6 procent.

 

Indien de coöperatie geen winst zou maken in een bepaald boekjaar, kan er uiteraard ook geen dividend uitgekeerd worden. We kunnen dus met zekerheid stellen dat het dividend tussen 0% en 6% zal liggen.
 

ECoOB investeert enkel in rendabele, klimaatpositieve, win-win-projecten waarbij de mogelijke risico’s ingedekt zijn. Uitgaven voor de werking worden ook telkens zorgvuldig overwogen.  

Wegens gebrek aan een glazen bol, is het moeilijk om op voorhand in te schatten wat de mogelijke opbrengsten kunnen zijn. Op basis van de historiek lijkt een rendement tussen 1% en 3 à 4% realistisch, nog steeds hoger dan het befaamde “spaarboekje van de Belg”.

Hoe hoog het dividend werkelijk zal liggen, hangt af van de coöperanten zelf. Zij zijn het die op op de jaarlijkse algemene vergadering beslissen wat er met de winst gebeurt

Risico's

Aandelen zijn risico-investeringen. Dit houdt in dat u er rekening mee moet houden dat bij tegenvallende omstandigheden (wanneer de coöperatie in financiële problemen zou komen), u uw ingebracht geld niet zal kunnen terugvorderen. Omdat we met het spaargeld van (mede)burgers werken, zal ECoOB altijd een zo doordacht mogelijk investeringsbeleid voeren. Dit zal op een transparante wijze worden toegelicht op de algemene vergadering en als aandeelhouder heeft u hier mee inspraak over. De aandeelhouder kan echter nooit meer verliezen dan de eigen inbreng. 

ECoOB is een financieel gezond bedrijf, maar aandelen kopen is nooit zonder risico. Uitgebreide informatie over ECoOB en haar financiële toestand vindt u hier. Raadpleeg ook ons overzicht met "veelgestelde vragen over ECoOB" aandelen. Indien u hierbij nog bijkomende vragen hebt kunt u de contactpagina gebruiken.  

bottom of page