Onze visie

Duurzame energie ligt voor het grijpen
Het potentieel van lokale duurzame bronnen (wind, zon en biomassa) voor het voorzien in onze vraag naar stroom, warmte en mobiliteit is enorm maar blijft nagenoeg onontgonnen in onze gemeente/regio. Technisch is het de dag van vandaag mogelijk om een snelle transitie naar een duurzaam energiesysteem te realiseren waarin de rol van fossiel en nucleair volledig verdwijnt, zonder verhoging van maatschappelijke kosten.
Duurzame energie
Versnelde transitie door burgercoöperaties
Bestaande wet- en regelgeving op lokaal en nationaal niveau, vaak in stand gehouden door economische belangen die strijdig zijn met de energietransitie, veroorzaakt onnodige vertraging en verminderde rendabiliteit van duurzame energieprojecten. Door de grote aantallen participanten, de locale geografische verankering en de dichte band met de lokale duurzame bronnen zijn burgercoöperaties perfect geplaatst om als hefboom te werken in de noodzakelijke wijziging in beleid en energiemarkt ten voordele van decentrale duurzame energie.

De burgercoöperatie ECoOB cv wil vanuit deze visie duurzame energieprojecten realiseren met participatie van inwoners van de regio Oost-Brabant.
Ecoob logo ZW.png
Community_energy_steps_up-800x450.jpg
Burgers spelen de hoofdrol 
Overheden in ons land blijken onmachtig om voldoende vaart te brengen in een energie-omslag die de planeet respecteert. Daarentegen, op lokaal niveau – gemeente, regio – kunnen burgers de transitie versnellen door verenigd in energie-coöperaties massaal te investeren in decentrale productie van stroom en warmte uit lokale duurzame bronnen, en in methodes en technieken om efficiënter met energie om te gaan. Een groeiend aantal energiecoöperaties in Vlaanderen en Europa toont in de praktijk aan dat het locaal realiseren en exploiteren van zonnestroominstallaties, windturbines, warmtenetten en buurtbatterijen perfect kan, met en voor de burgers.
Alliance-cape-town-2013-general-assembly_0.jpg
Ons bedrijfscompas: ICA
De 7 principes van de International Coöperative Alliance bewijzen al meer dan 100 jaar hun nut voor de samenleving. Wereldwijd, en in toenemende mate ook in Vlaanderen, vormen deze 7 ICA-principes het richtsnoer voor coöperaties. Deze principes zijn geen theoretische concepten. Integendeel: ze zijn gegroeid uit jarenlange 'goede coöperatieve praktijken' en ze vormen het DNA van de coöperatie.