top of page
Top Over Ecoob

Over ECoOB

We nemen energie in eigen handen. We zetten onze middelen in om hernieuwbare energie decentraal op te wekken (wind, zon, warmte) om deze vervolgens voor eigen gebruik te benutten.  We doen dat op een duurzame en democratische manier. Bij energiecoöperaties primeren namelijk maatschappelijke doelen op winstmaximalisatie. 

ECoOB werd onder de doopvont gehouden op 28 mei 2018. Ondertussen is duidelijk geworden dat burgers via een dergelijk initiatief een actieve bijdrage willen leveren aan de energietransitie en wordt de werking gedragen door honderden aandeelhouders en vele actieve sympathisanten uit heel de regio Oost-Brabant. 
oprichters.png
De oprichters met op de bovenste rij van links naar rechts: Tom Van Lint, Paul Tisaun, Frans Van Hulle. Onderste rij van links naar rechts: André Olaerts, Vincent Vander Poorten., Hilde Vanderheyden, Eva Sieben, Steven Decat, Hugo Grauls, Jo De Groote
Wat doen we?
Waar haalt ECoOB zijn middelen?
zonnepanelen voor bedrijven
ECoOB ontzorgt scholen, bedrijven, non-profit en de publieke sector voor productie van energie uit de zon, warmte of wind: een technisch perfect dossier, sluitende overeenkomsten, 100% ECoOB financiering van de installatie (plaatsing, onderhoud en verzekering). De klant kan zich intussen concentreren op zijn kerntaken, terwijl ECoOB de installatie exploiteert. De klant geniet gedurende deze periode een voordelige én voorspelbare stroomprijs, daarna wordt de installatie gratis overgedragen aan de eigenaar. Ook gerelateerde technieken komen aan bod: batterijen, laadpalen, warmtepompen,... 
zonnepanelen voor bedrijven
We verzamelen financiële middelen bij de lokale gemeenschap die investeren via ECoOB aandelen. Hiermee plaatsen we installaties die een afgesproken aantal jaren onze eigendom blijven.
 
We verkopen de opgewekte stroom. Met de inkomsten betalen we de installatie en algemene bedrijfskosten. De winst die overblijft verdelen we als dividend onder onze aandeelhouders. En win-win voor alle betrokkenen en... het milieu!
Hoe verloopt een project?
zonnepanelen voor bedrijven
ECoOB richt zich bij het plaatsen van zonne­panelen vooral op grote daken. Na een intake gesprek is de eerste stap een haalbaarheidsonderzoek.  Zo bestuderen we de mogelijkheden van het dak, zijn stabililteit en draagkracht.
Voor warmte- en windprojecten werken we samen met bedrijven en overheidsinstanties om de juiste expertise en het juiste draagvlak te creëren.
 
Aan de hand van uw huidig stroomverbruik berekenen we uw toekomstige stroomprijs en het daar aan verbonden financiële voordeel van de installatie. Na de haalbaarheidsstudie en de concept-engineering volgt een voorstel tot plaatsen van de zonnestroom- of warmteinstallatie. Eenmaal het papierwerk rond is, gaan we aan de slag!

Meer details over onze project aanpak vind je hier.
Onze organisatie
zonnepanelen voor bedrijven
We gaan voor maximale participatie van burgers en streven ernaar het draagvlak voor hernieuwbare energie op een coöperatieve manier te vergroten.  De honderden coöperanten zijn dus het hart van ECoOB en beslissen via de Algemene Vergadering over zowel strategie als investeringspolitiek. Uitgebreide informatie over ECoOB en haar financiële toestand vind je hier
 
Het Bestuursorgaan staat in voor de uitvoering van de strategie, het dagelijks bestuur, de financiën en de externe relaties.  Meer details vind je in onze statuten.  In meerdere gemeenten zijn vrijwilligersgroepen en actieve sympathisanten actief die nauw samenwerken met ECoOB.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Geschiedenis
Burger coöperatie - REScoop
Burger coöperaties - REScoop
ECoOB onderschreef de principes van deInternational Cooperative Alliance”, kortweg ICA, die op Europees niveau de spelregels vastlegt voor coöperatieve burgerinitiatieven.

Deze worden helder samengevat in 7 basisprincipes, die wij strikt respecteren.


1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap


Als onze projecten winst maken, bekijken we of een deel besteed kan worden aan lokale, sociale projecten. Het zijn jullie, al onze aandeelhouders samen, die hierover beslissen op de jaarlijkse algemene vergadering. 
ECoOB cv is opgericht door een aantal inwoners van Herent en omgeving die mekaar spontaan vonden in hun bekommernis om het milieu voor de huidige en toekomstige generaties. 
 
bottom of page