top of page

ECoOB zonnepanelen op uw dak

Projecten voor particulieren
Ook particulieren kunnen profiteren van de uitgebreide expertise van onze ECoOB energie coaches via gratis en installateur onafhankelijk advies over zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen. Inclusief technisch design en berekening van de terugbetaaltijd.  Via het ECoOB samenaankoop programma ben je ook zeker van een juiste prijs voor een juiste oplossing. Onze zonnebouwers project is dan ook een gewaardeerde service voor onze aandeelhouders!
Projecten voor non-profit organisaties, gemeenten en bedrijven
ECoOB richt zich bij het financieren, plaatsen en uitbaten van zonne­paneel installaties op daken van bedrijven, overheden, woonzorgcentra, non-profit organisaties, scholen, wjjken,... . Hieronder een overzicht van hoe we een zonne-project aanpakken. Voor informatie rond samenwerking i.v.m. warmtenetten, acqua- of geothermische projecten neem je beter eerst contact op.

Je hoeft zelf helemaal niets te investeren. Wij nemen de volledige financiering (installatie, onderhoud en verzekering) voor onze rekening. Voor de rechtstreeks verbruikte duurzame stroom krijg je bovendien van ons een voordelige prijs die beduidend lager ligt dan je huidige tarief.
De stappen bij een zonnepaneel installatie
Zonnepanelen groot dak groene stroom duurzame energie
01
Intake gesprek

Tijdens onze eerste kennismaking geven we u graag een inzicht in onze organisatie, onze doelstellingen en de voordelen om uw project te realiseren met een coöperatie zoals ECoOB.

02
Dakstudie
  • De beschikbare oppervlakte van het dak moet voldoende groot zijn. We mikken op een zonnestroominstallatie van tenminste 10 kWp (jaarproductie 9000 kWh en meer). 

  • Hoe is de oriëntatie en helling van het dak ten opzichte van de zon? Vrij van schaduw?

  • Draagkracht: is de dakconstructie geschikt om zonnepanelen inclusief eventuele ballast te dragen?

  • Hoe is de huidige staat van de dakbedekking?

Een inspectie (dakbezoek) verschaft de benodigde gegevens aan ECoOB om een optimale lay-out van zonnepanelen op het dak te kunnen uittekenen.

Zonnepanelen groot dak groene stroom duurzame energie
03
Zonnepanelen groot dak groene stroom duurzame energie
Studie huidig electriciteitsverbruik

Aan de hand van elektriciteitsrekeningen en verbruiksgegevens en gesimuleerde zonnestroomopbrengsten berekenen wij de jaarlijkse besparing (in geld) die de zonnestroominstallatie op uw dak u kan opleveren. Hiervoor kijken we ook naar de mogelijkheden van sturing van het verbruik (bijvoorbeeld met batterijen of laadpalen ).

04
Concept-engineering 

Een volledig concept van uw installatie wordt berekend én in een visueel ligplan geplot op uw dak, zodat u ook een visuele voorstelling krijgt van uw installatie.  U krijgt ook een inzicht hoe de hoeveelheid opgewekte zonnestroom zich verhoudt tot uw totale energie-behoefte.

Verder krijgt u een inzicht in de toekomstige electriciteitsprijs én de besparingen die u maakt, dankzij de zonnepanelen wat zich vertaald in een opgave van een prijs voor de rechtstreeks geleverde stroom (€/kWh).

Zonnepanelen concept engeneering
05
Installatie van het zonnepaneel
Plaatsing en exploitatie

Het PV systeem wordt geïnstalleerd door erkende installateurs die zorgvuldig worden geselecteerd door ECoOB.  Wij bijven eigenaar/exploitant van de installatie en nemen volgende kosten op ons:
 

  • Eventuele dakstudie en installatiekosten

  • Onderhoud bij eventuele defecten

  • Verzekeringen en monitoring van de installatie

  • Akte voor ‘recht van opstal’

  • Netkoppeling

bottom of page