ECoOB zonnepanelen op uw groot dak

Zonnepanelen groot dak groene stroom duurzame energie
01
Intake gesprek

Tijdens onze eerste kennismaking geven we u graag een inzicht in onze organisatie, onze doelstellingen en de voordelen om uw project te realiseren met een coöperatie zoals ECoOB.

ECoOB richt zich bij het plaatsen van zonne­panelen vooral op daken van bedrijven, overheden, woonzorgcentra, non-profit organisaties, scholen, boeren,... . Hieronder een overzicht van hoe we een project aanpakken. Neem gerust contact op om na te gaan hoe we samen de zon kunnen oogsten!

Je hoeft zelf helemaal niets te investeren. Wij nemen de volledige financiering (installatie, onderhoud en verzekering) voor onze rekening. Voor de rechtstreeks verbruikte zonnestroom krijg je bovendien van ons een voordelige prijs die beduidend lager ligt dan je huidige tarief.
02
Dakstudie
  • De beschikbare oppervlakte van het dak moet voldoende groot zijn. We mikken op een zonnestroominstallatie van tenminste 10 kWp (jaarproductie 9000 kWh en meer). 

  • Hoe is de oriëntatie en helling van het dak ten opzichte van de zon? Vrij van schaduw?

  • Draagkracht: is de dakconstructie geschikt om zonnepanelen inclusief eventuele ballast te dragen?

  • Hoe is de huidige staat van de dakbedekking?

Een inspectie (dakbezoek) verschaft de benodigde gegevens aan ECoOB om een optimale lay-out van zonnepanelen op het dak te kunnen uittekenen.

Zonnepanelen groot dak groene stroom duurzame energie
03
Studie huidig electriciteitsverbruik

Aan de hand van elektriciteitsrekeningen en verbruiksgegevens en gesimuleerde zonnestroomopbrengsten berekenen wij de jaarlijkse besparing (in geld) die de zonnestroominstallatie op uw dak u kan opleveren. Hiervoor kijken we ook naar de mogelijkheden van sturing van het verbruik (bijvoorbeeld met batterijen of laadpalen ).

04
Concept-engineering 

Een volledig concept van uw installatie wordt berekend én in een visueel ligplan geplot op uw dak, zodat u ook een visuele voorstelling krijgt van uw installatie.  U krijgt ook een inzicht hoe de hoeveelheid opgewekte zonnestroom zich verhoudt tot uw totale energie-behoefte.

Verder krijgt u een inzicht in de toekomstige electriciteitsprijs én de besparingen die u maakt, dankzij de zonnepanelen wat zich vertaald in een opgave van een prijs voor de rechtstreeks geleverde stroom (€/kWh).

Zonnepanelen concept engeneering
05
Installatie van het zonnepaneel
Plaatsing en exploitatie

Het PV systeem wordt geïnstalleerd door erkende installateurs die zorgvuldig worden geselecteerd door ECoOB.  Wij bijven eigenaar/exploitant van de installatie en nemen volgende kosten op ons:
 

  • Eventuele dakstudie en installatiekosten

  • Onderhoud bij eventuele defecten

  • Verzekeringen en monitoring van de installatie

  • Akte voor ‘recht van opstal’

  • Netkoppeling