top of page

Nieuws

Activiteiten in 2023 als hefboom naar 2024

Bijgewerkt op: 6 jun.

De Algemene Vergadering van zaterdag 27 april 2024 is achter de rug: tijd dus om terug te blikken op de activiteiten in 2023 en vooruit te kijken naar wat 2024 ons brengt.


ECoOB keert een dividend van 3,25% uit voor 2023

De aandeelhouders stemden in met het uitkeren van een bruto dividend van 3,25% voor 2023. Drie jaar op rij keerde ECoOB een mooi dividend uit aan de aandeelhouders :

Goed nieuws dus! In de komende maanden ontvangen de aandeelhouders het attest en de uitbetaling op hun bankrekening.


BAV trekt het investeringsbedrag op naar 25 000 EUR

Op zaterdag 1 juni 2024 kwamen bestuurders en aandeelhouders samen tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering in De Wildeman in Herent. Hierin werd unaniem beslist om de statutenwijzigingen goed te keuren. Eén van de belangrijke aanpassingen is het optrekken van het investeringsbedrag. Aandeelhouders kunnen binnen enkele dagen investeren tot 25 000 EUR i.p.v. 5000 EUR. Hierdoor maakt ECoOB zich klaar om ook projecten in warmte en wind te kunnen gaan financieren.


Grote projecten en productie in 2023, en in 2024

ECoOB verwezenlijkte in 2023 opnieuw heel wat projecten en startte met nieuwe projecten in nieuwe gemeenten en steden: Tienen, Diest, Aarschot, Kortenberg, Bierbeek…

De evolutie van de maandelijkse productie is hierdoor toegenomen met pieken tot 300 000 kWh en meer. We verwachten in 2024 een verdere stijging van het aantal kWh.

Overzicht van de particuliere adviezen in 2023

Voor het Zonnebouwers programma organiseerde ECoOB 14 info-avonden in 2023. Tijdens deze sessies in gemeenten van Oost-Brabant informeren we de burger zo goed mogelijk over zonnepanelen, warmtepompboilers, warmte… We gaven 364 adviezen aan huis. Daarnaast gaven we 268 online adviezen. Dit resulteerde in 130 samenaankopen waarmee burgers aan groothandelsprijzen kunnen instappen. Dit is mee mogelijk dankzij de grote zonnedaken die we mogen plaatsen op publieke, sociale, school-, bedrijfs- en zorggebouwen.

Wist je dat één op vijf gezinnen in België onder de armoedegrens leeft (cfr. Barometer Energiearmoede)? ECoOB en vzw Klimkracht werken nauw samen met  lokale OCMW’s en selecteren zo gezinnen (eigenaars en huurders) die in aanmerking komen voor het Zonnebouwers+ programma. Met dit programma  financieren en installeren we zonnepanelen op daken van kwetsbare gezinnen, of we doen aan energiedelen waar een installatie niet mogelijk is of de gezinnen geen eigenaar zijn.


In 2023 realiseerde ECoOB 9 Zonnebouwers+  installaties. In 2024 zijn er 24 installaties gepland. Lokale besturen zien dus een meerwaarde in het Zonnebouwers+ programma. Dankzij de steun van lokale OCMW’s, klimaatsubsidies van de Provincie Vlaams-Brabant en de steun van het Fonds “Iedereen warm voor het Klimaat” van de Koning Boudewijnstichting, zoeken ECoOB en vzw Klimkracht naar structurele oplossingen om duurzame energie tot bij kansarme gezinnen te brengen.


Nieuw ECoOB aanbod in 2023 en verder verloop in 2024

ECoOB zit niet stil en kan door de vlotte samenwerking in gerealiseerde projecten ook verdere ontwikkelingen voorstellen en uitwerken. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen op de energiemarkt op de voet. We blijven innoveren met nieuwe toevoegingen in ons aanbod.


WijLaden, de oplossing voor collectief laden in appartementsgebouwen

Daarnaast werkt ECoOB ook aan nieuwe projecten rond collectief laden in appartementsgebouwen. WijLaden is een collectieve laadinfrastructuur waarmee we syndici, appartementsbewoners en projectontwikkelaars kunnen ontzorgen op een duurzame manier. We maken thuisladen mogelijk in appartementsgebouwen, we vangen pieken en dalen op en we vermijden black-outs. Het project Hungaria Building aan de Vaartkom in Leuven is hiervoor een mooie realisatie en we hopen nog heel wat verenigingen van mede-eigenaars te overtuigen. Niettemin merken we dat het beslissingsproces met bewoners van appartementen veel tijd vergt.


Warmteprojecten in Leuven, ECoOB onderzoekt mee

ECoOB werkt intensief samen met de Stad Leuven in het kader van een Europees project “NetZeroCities”. Dit Europees platform omvat 100 steden die werken aan een programma om steden versneld klimaatneutraal te krijgen. Leuven is één van de 53 Pioneering Cities in Europa. In dat kader werken ECoOB en Leuven 2030 nauw samen aan het Leuvens Pilot Cities project.  Het warmte onderzoek rond de Marie Thumas-site, De Boomgaard in Kessel-Lo, C. Meunierstraat, … zijn hiervan goede voorbeelden. Het opstarten van warmteprojecten gaat ook samen met mogelijke wijkrenovaties, waarbij bewoners de kans krijgen om in te stappen op interessante samenaankopen op vlak van isolatie, warmtepompen,…


Eerste laadpalen in de Wingerd

In 2023  plaatste ECoOB publiek toegankelijke laadpalen in WZC Wingerd te Leuven. Het gaat om een ECoOB snellader met een vermogen van 150 kW en twee ECoOB laadpalen van 22 kW. Deze staan strategisch dichtbij de E314 op het terrein van WZC De Wingerd. Voor fietsers is er ook een oplaadplek waar men gratis kan laden.


Iedereen kan dus burgerstroom tanken bij WZC De Wingerd. Dankzij de zonnestroom – van de 1000 ECoOB zonnepanelen op het dak van De Wingerd – is een eerlijk en voordelig laadtarief mogelijk. Voor ECoOB aandeelhouders geldt zelfs een extra korting van 10% op de laadtarieven. Vraag dus zeker je laadpas aan en check de laadtarieven.


Wie laadt, is trouwens welkom in de cafetaria van WZC De Wingerd. Terwijl je laadt, kan je genieten van een koffie of een babbel. Hiermee wilt WZC De Wingerd ook werken aan het sociaal contact tussen de buurt en de bewoners van het woonzorgcentrum.


Het aantal aandeelhouders groeide verder in 2023

In 2023 verwelkomde ECoOB 304 nieuwe aandeelhouders, goed voor 2573 nieuwe aandelen. 137 bestaande aandeelhouders kochten 1293 nieuwe aandelen bij.


Dit hebben we vooral te danken aan de uitgifte van het vriendenaandeel in 2023. Houders van een vriendenaandeel genoten zo van een dubbel financieel voordeel. Naast het jaarlijkse door ECoOB uitgekeerde dividend geniet de deelnemer gedurende 5 jaar van een belastingvermindering van 2,5% van het geïnvesteerde bedrag. Dit fiscale voordeel is enkel beschikbaar voor wie onderworpen is aan de personenbelasting in het Vlaams Gewest.


Overzicht van opgehaald kapitaal t.e.m. 2023

We haalden tussen 2018 en 2022 een kapitaal van 1 801 500 EUR op met 829 aandeelhouders. In 2023 hebben we 966 500 EUR opgehaald, met bijkomend 304 aandeelhouders. Doorheen de jaren haalden we dus 2 768 000 EUR op met 1133 aandeelhouders.


153 weergaven

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page