top of page

Marie Thumas site

ECoOB, Stad Leuven en Kelvin Solutions bouwen innovatief warmtenet op de Marie Thumas-site
Op de site van de oude conservenfabriek Marie Thumas aan de Leuvense Vaart starten stad Leuven, Revive, Kelvin Solutions en ECoOB een proefproject voor een warmtenet waarbij ze aquathermie, geothermie en zonne-energie samen slim zullen inzetten. De combinatie van energie uit water, bodem, lucht en zon moet ervoor zorgen dat de hele omgeving klimaatneutraal verwarmd en gekoeld kan worden. Het gaat om een primeur in Vlaanderen. Dit grensverleggende technologische concept biedt potentieel voor de rest van de stad en is een belangrijke schakel in de klimaatneutrale ambitie tegen 2030 van Leuven. Als onderdeel van het testproject vond er vandaag een eerste proefboring plaats.
 
Site foto met tekst.png
Van gesloten fabriek naar duurzame stadsuitbreiding
Aan de oude conservenfabriek Marie Thumas tussen Wilsele-dorp en de Vaart wenst Revive straks een levendig stadsdeel met bedrijfsruimte, woningen, handelszaken, verenigingen en nieuwe voetgangers- en fietsverbindingen te ontwikkelen. De site krijgt een nieuwe toekomst waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Projectontwikkelaar Revive slaat hiervoor de handen in elkaar met stad Leuven, experten van Kelvin Solutions en energiecoöperatie ECoOB.
Revive zal de site aan de Leuvense Vaart herontwikkelen tot een plek die werken, cultuur, ondernemen, wonen en ontspanning met elkaar verbindt. Wat vroeger een gesloten fabriek was, zal omgetoverd worden tot een volwaardige stadsuitbreiding.
Innovatief verwarmen en verkoelen
Om de vernieuwde Marie Thumas site volledig toekomstbestendig te maken, ontwikkelen de verschillende partners een innovatief concept voor een warmtenet, waarbij ze warmte en koude halen uit de vier natuurelementen. “Warmte en koude kan je uit het water van de Vaart halen, de bodem doet dienst als opslag, warmtepompen putten bijkomende energie uit de lucht wanneer het nodig is, en de zon wekt de elektriciteit voor de werking van de installatie op. Lokale energiebronnen worden dus optimaal ingezet en slim gecombineerd. Een intelligente sturing, zal op elk moment van het jaar de meest efficiënte bron inschakelen. En fossiele energiebronnen komen er niet meer aan te pas,” duidt Hartwin Leen van Kelvin Solutions. “De proefboring is de eerste stap in de realisatie van het project. De resultaten laten ons toe de installatie en het warmtenet verder te ontwerpen, en op basis daarvan verdere stappen te nemen zoals de vergunningsaanvraag. Daarbij sluiten wij ons aan bij de timings die Revive voor ogen heeft: zij verwachten nog dit jaar een vergunningaanvraag in te dienen, om begin 2023 met de werken te starten.”
Samen met burgers
ECoOB zal zorgen voor maximale participatie van de bewoners van de Marie Thumas site en bij uitbreiding de Leuvenaars via mede-eigenaarschap van de energetische installaties. Burgers-aandeelhouders dragen en zo niet alleen een steentje bij aan dit mooie project maar ze plukken er ook de vruchten van in de vorm van een dividend. Een maatschappelijk zinvolle en rendabele investering die van duurzame energie een streekproduct maakt. 
 
Warmte Marie Thumas.jpg

Zoek je een warmteoplossing in jouw project?

Vul het formulier in en wij nemen met jou contact op.

Bedankt voor jouw aanvraag

bottom of page