top of page
Een zinvol, duurzaam en ethisch geschenk

Een zinvol en duurzaam geschenk

Hoe ga ik te werk als ik aandelen wil schenken?

 1. Download hier de voorbeeld brief voor de begunstigde. Je kan deze uiteraard naar eigen goeddunken aanpassen.
   

 2. Bezorg de brief samen met  je geldelijke bijdrage (1) evenredig aan het aantal aandelen dat u wenst te schenken aan de persoon in kwestie (1 aandeel = € 250, max. 20 aandelen per persoon, geen instap- of uitstapkosten) .
   

 3. De geschenkontvanger schaft de aandelen zelf aan via https://dar.ecoob.be/. Binnen de week krijgt hij of zij de betaalinstructies en dient binnen de 5 werkdagen het bedrag te storten.
   

 4. Vraag eventueel aan de ontvanger om u het bewijs van overschrijving naar ECoOB te mailen (2).
   

 5. Klaar!

Huisje

ECoOB aandelen schenken

Waarom geschenk

(1) Aandelen zijn juridisch steeds op naam van de eigenaar. Schenkingen van aandelen die u reeds bezit of zelf aankoopt kunnen  in principe enkel via notariële akte overgedragen worden.  Vandaar dat de we bovenstaande eenvoudige procedure hanteren waarvoor een notariële akte niet noodzakelijk is.

(2) Het aandeelhoudersbewijs wordt via e-mail gestuurd naar diegene die de aandelen koopt, de persoon waar u een geschenk aan geeft dus. Om privacy redenen kunnen wij u hiervan niet informeren. Wel kan u bv. vragen aan de persoon in kwestie om het bewijs van aandeelhouderschap dat hij/zij ontvangt aan u door te mailen.

bottom of page