#zonnehuisje - ECoOB aandelen geschenk

Naamloos.png
Een zinvol, duurzaam en ethisch geschenk
Huisje.png
enveloppe.png
 • Een duurzaam ontwikkeld lichtje dat als een bouwpakketje wordt geleverd en zowel leuk, decoratief als educatief is.
   

 • Gefabriceerd in Frankrijk als tewerkstellingsproject voor personen met een handicap. 
   

 • Het huisje wordt plat geleverd, waardoor de impact op CO2 uitstoot wordt verminderd. 
   

 • Vervaardigd uit gerecycleerd papier of PEFC (afkomstig uit duurzaam beheerde bossen). 
   

 • De drukkers hebben het “Imprim’vert” label (niet-toxische inkt en verantwoord omgaan met afval).
   

 • Eenvoudige montage zonder dat er bijkomende zaken zoals lijm nodig zijn.
   

 • Voorgesneden vel karton (330 x 215mm). Solar module, uit één geheel met een mini zonnepaneel, een oranje led, schakelaar.

 
U investeert in een duurzame samenleving
én het financiële welzijn van de ontvanger van het geschenk.

 

ECoOB investeert het verzamelde kapitaal in projecten die heel hard nodig zijn voor de omschakeling naar een hernieuwbare energievoorziening en een duurzame samenleving. Er is ook een duidelijke financiële meerwaarde aan je investering want de opbrengst van onze investeringsprojecten vloeit namelijk voor een groot deel terug naar onze aandeelhouders onder de vorm van een jaarlijks dividend op de aandelen.

De begunstigde ontvangt in 2022 een advies op maat voor de eigen woning, inclusief een kostenraming voor mogelijke ingrepen, en de terugverdientijd

Begin 2022 starten we met een nieuwe dienstverlening voor onze aandeelhouders. Alle vragen over zonnepanelen, thuisbatterijen, laadpalen en digitale meter komen aan bod én zullen resulteren in een op maat advies voor de eigen woning, inclusief kosten, inclusief terugverdientijd. Onafhankelijk én deskundig.

Naamloos.png
Waarom is dit een fijn geschenk? 
 

Hoe schenk ik aandelen?

Hoe geef ik dit fijne geschenk?


 1. Koop het #zonnegeschenk via https://www.ecoob.be/ en schrijf € 12.50 over op BE65 7360 4705 7996 met vermelding "zonnehuis".
 2. Na ontvangst van de betaling, versturen wij het geschenk per post naar het door u opgegeven adres. Dit omvat het “zonnehuisje” en een brief voor de geschenkontvanger die de motivatie, het belang en de functie van het geschenk beschrijft. Uw motivatie als het ware om het geschenk aan te bieden.
 3. Bezorg het geschenk samen met uw geldelijke bijdrage – evenredig aan € 250 x het aantal aandelen dat u wenst te schenken - aan de persoon in kwestie.
 4. De geschenkontvanger schaft de aandelen zelf aan via https://dar.ecoob.be/. Binnen de week krijgt hij of zij de betaalinstructies.
 5. Vraag eventueel aan de ontvanger om u het bewijs van overschrijving naar ECoOB te mailen.
 6. Klaar!
Waarom kan ik niet rechtstreeks aandelen kopen en daarna schenken aan iemand?


Aandelen zijn juridisch steeds op naam van de eigenaar. Schenken kan in principe enkel via notariële akte. Op geschonken aandelen dient 3% schenkingsrecht betaald te worden. Vandaar dat de bovenstaande procedure noodzakelijk is.
Hoeveel aandelen kan één persoon aanschaffen?


ECoOB beperkt de verkoop van aandelen tot een maximum van 20 per persoon, bij de waarde van € 250 per aandeel vertegenwoordigt dit een maximaal bedrag van € 5000.
Zijn er instap- of uitstapkosten?


Nee, er zijn geen kosten aan de aanschaf of terugname van de aandelen door ECoOB verbonden. Een ECoOB aandeel behoudt ook zijn waarde, dus bij terugname krijgt de aandeelhouder 100% van zijn inleg terug.
Krijg ik als schenker een bericht wanneer mijn begunstigde de aandelen heeft aangekocht?


Het aandeelhoudersbewijs wordt via e-mail gestuurd naar diegene die de aandelen koopt, de persoon waar u een geschenk aan geeft dus. Om privacy redenen kunnen wij u hiervan niet informeren. Wel kan u bv. vragen aan de persoon in kwestie om het bewijs van aandeelhouderschap dat hij/zij ontvangt aan u door te mailen.
Wanneer ontvangt de koper van de aandelen zijn bewijs van aandeelhouderschap?


Binnen een periode van ongeveer 4 weken na ontvangst van de storting. Die tijd hebben wij nodig om uw aandeelhouderschap administratief te verwerken. Op de datum van ontvangst van uw storting gaat uw aandeelhouderschap in.
Wanneer ontvangt de aandeelhouder zijn dividend?


De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van april, waarbij er beslist wordt of er dividend uitgekeerd wordt en wat het percentage van het dividend is. De effectieve uitkering van het dividend wordt uitgevoerd in de periode juni – augustus.
Kan ik ook schenken aan mijn minderjarige kinderen?


Gezien de complexiteit en de wettelijke implicaties voor alle partijen, raden wij momenteel niet aan om minderjarige kinderen ECoOB aandelen te schenken.
Kan ik voor de aankoop van het geschenk een factuur krijgen op naam van mijn zaak?


Gezien de geringe aankoopprijs (€ 12.50), geringe BTW bedrag (€ 2.17) en de administratieve verwerkingskost, besloten we dit niet te voorzien.

Naamloos.png
Hoe schenk ik aandelen?