top of page

Nieuws

REScoops doen mee aan de Elia Group Hackathon!


Elia group is de transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet. Zij staan dus als het ware in voor vraag en aanbod als het gaat over elektriciteit.


De energietransitie is volop bezig. Het tempo in de elektrificatie in ons dagelijks leven ligt steeds hoger en de verschuiving naar hernieuwbare energie met weinig of geen CO2 uitstoot versnelt. De decentralisatie van de energieproductie en -consumptie ligt dichter dan ooit. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om een breed aanbod van energiediensten aan de consument aan te bieden.


Sinds 2021 organiseert Elia Group elk jaar de Elia Group Hackaton.


Hack-wadde?

Hackaton komt van “hack” en “marathon” en staat voor een event waarbij verschillende mensen met software- en hardware skills samenwerken met een andere mix van studenten en/of professionals met een zekere expertise op vlak van Business, IT, digital, data, ontwerp en energie.


Elia Group organiseert deze hackathon om innovatie te bevorderen, specifieke uitdagingen op te lossen of nieuwe ideeën in hun sector te genereren en teamwork en technische vaardigheden te bevorderen.


De uitdaging van de Elia Group Hackaton dit jaar is om een dienst of product te bedenken rond Real-Time Price. Real-Time Price staat voor de prijs die de reële waarde van energie weergeeft. Voor Elia speelt de Real-Time Price een cruciale rol in het succes en de efficiëntie van de energietransitie.


De Elia Group Hackaton gaat door gedurende 3 dagen, met teams in Brussel en Berlijn. De Hackaton in Brussel start op 26 maart en eindigt  op 28 maart 2024. Op de laatste dag stellen alle teams hun project voor tijdens pitches. Een jury bepaalt uiteindelijk wie wint. Het winnende team krijgt de kans om samen te werken met de teams van Elia zelf, aan de ontwikkeling van een eerste versie van een product of service met een minimale set functies, nodig om het concept te valideren en feedback te verzamelen van de gebruikers. Interessant dus!


Wie kwam met het idee om mee te doen?

REScoop Vlaanderen stelde aan de REScoops voor om een team samen te stellen om zo deel te nemen aan de Elia Group Hackaton. Dertien mensen uit verschillende REScoops toonden interesse. Dit betekent dat er of 2 REScoop teams met 6 mensen of 3 teams met 4 à 5 mensen zullen meedoen.


Succes aan de REScoop teams!

22 weergaven

Comments


bottom of page