top of page

Nieuws

Eerste infoavond in Aarschot was een succesOp 12 maart 2024 ging de eerste infoavond van ECoOB van start in de Gasthuiskapel in de stad Aarschot. Schepen van Leefmilieu, Energie en Klimaat, Isabelle Dehond, trapte de avond op gang. Zij gaf een introductie aan de bewoners van Aarschot waarin ze burgers sensibiliseerde om samen duurzame en goedkope energie op te wekken. Door energie lokaal te houden krijgen Aarschottenaren financiële voordelen.


De stad Aarschot stelt eerst de Stadsfeestzaal en  het jeugdcentrum De Klinker ter beschikking om hier zonnedaken te maken. ECoOB plaatst, financiert en baat de groene stroominstallatie uit. De opgewekte stroom gaat eerst naar de Stadsfeestzaal en het jeugdcentrum, en dan naar andere stedelijke gebouwen waarop om technische redenen geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden.


Ook scholen, culturele instellingen, woonzorgcentra en bedrijven zijn uitgenodigd om hun daken ter beschikking te stellen aan ECoOB. Daarnaast zijn de burgers ook mee betrokken in het verhaal, want door aandeelhouder te worden investeren zij mee in lokale energie. Daarvoor krijgt de aandeelhouder een dividend van 2,75% of meer. Mooi meegenomen dus.


Tijdens de infoavond gaf ECoOB bestuurder Jo Degroote Aarschottenaars heel wat nuttige informatie over de werking van zonnepanelen, het capaciteitstarief, het Zonnebouwers programma … De deelnemers waren heel alert en stelden heel wat vragen.


Heb je zonnepanelen nodig, of ken je iemand in Aarschot die zonnepanelen wilt leggen? Breng hen op de hoogte dat ze kunnen rekenen op het advies van ECoOB. De volgende infoavond is gepland in het najaar.

31 weergaven

Comments


bottom of page