top of page

Nieuws

ECoOB en VZW Klimkracht investeren € 160.000 in energiearmoede project in Oosten Vlaams-Brabant

Bijgewerkt op: 14 aug. 2023
Volgens de Barometer Energiearmoede (*) leeft meer dan één op de vijf gezinnen (20,6%) in energiearmoede. Daarvan genieten velen van het sociaal elektriciteitstarief. Een nuttige ingreep, maar fundamenteel verandert het niets aan de hoogte van hun energiegebruik en is het wat betreft de transitie naar fossielvrije energie een status quo. Daarom gooien ECoOB en VZW Klimkracht het over een andere boeg. Samen met de lokale OCMW ’s in de regio, het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen en met de steun van het Fonds “Iedereen warm voor het Klimaat” beheerd door de Koning Boudewijnstichting, worden de juiste gezinnen geselecteerd voor het Zonnebouwers+ programma. Deze gezinnen stappen dan in één van de twee methoden ter remediëring van hun energetisch ongunstige situatie. Voor de ontwikkeling van het programma ontvingen de VZW Klimkracht en ECoOB klimaatsubsidies van de provincie Vlaams-Brabant. In de regio Oost-Brabant drukten 11 steden en gemeenten hun steun uit voor het Zonnebouwers+ project via een gemeenteraadsbesluit (**).

Indien het gezin eigenaar van de woning is, financieren ECoOB en VZW Klimkracht zonnepanelen op hun dak. De bewoner wordt hierbij ook volledig ontzorgd van alle technische en administratieve aspecten.


ECoOB wordt eigenaar van de installatie en factureert de bewoner/eigenaar een vast maandelijks bedrag, lager dan het sociale tarief. Deze “zonnepanelen als een dienst” aanpak resulteert in een lagere energiefactuur én een verduurzaming van het verbruik.

Voor het doelpubliek dat geen eigenaar is van de woning of waar de woning omwille van technische redenen niet in aanmerking komt voor het installeren van zonnepanelen, groeperen we de bewoners in een “hernieuwbare-energiegemeenschap (HEG)”. ECoOB heeft het wettelijke statuut als HEG. Als energiecoöperatie bezit ECoOB grote zonnepaneel-installaties die uitgebaat worden op daken van non-profits en lokale overheden. ECoOB stelt een gedeelte van de opgewekte energie gratis ten dienst van de leden van de HEG met een maximum van 1500 kWh per gezin.


Beide methoden leiden tot een structureel lagere energiefactuur voor mensen die het al moeilijk hebben, én de productie van extra hernieuwbare stroom die bijdraagt aan de CO2 reductie. Johan Rosius, voorzitter van VZW Klimkracht en ECoOB bestuurder: “we willen ook de overheid motiveren om de bestaande subsidiëring voor zonnepanelen te migreren van iedere burger naar de groep van energiearmen. Voor de eerste groep zijn zonnepanelen sowieso rendabel, ook zonder subsidiëring. Voor de 2de groep heeft de overheid er financieel belang bij om zonnepanelen zo snel mogelijk op de daken te krijgen. Hoe meer zonnepanelen hoe minder gesubsidieerd sociaal tarief”.


“Voor ECoOB is dit een uitdrukking van haar sociaal engagement en als dusdanig zijn we bereid flink te investeren en eveneens te verzaken aan de inkomsten die we normaal verwerven uit injectie van de niet lokaal geconsumeerde stroom” stelt Leo D’Haese, bestuurder ECoOB.


(**) Aarschot, Bertem, Boutersem, Haacht, Herent, Holsbeek, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Rotselaar en Tremelo.

353 weergaven

Kommentare


bottom of page