top of page
20240628_KESSEL-LO_interieurbeeld website.jpg

De Boomgaard

Kessel-Lo

image.png

In 2020 kocht AG Stadsontwikkeling de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo om er een collectief en sociaal woonproject van te maken, met aandacht voor co-housing en inclusief wonen.

LIVEZ (Leuvens Initiatief Voor Eerlijke Zorg), een coöperatie met sociaal oogmerk, stelde een winnend projectdossier samen. In 2024 diende LIVEZ, de erfpachter, de omgevingsvergunning in. Dit initiatief komt van De Wissel, De Wingerd, Oostrem, het Miss Miyagi Fonds, en Zorg Leuven.

Nieuwe kijk op zorg

Met het project De Boomgaard wil LIVEZ een nieuwe kijk op zorg en ondersteuning realiseren, zodat buurtbewoners in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, ook bij fysieke, sociale, mentale of financiële moeilijkheden. Buurtwerking speelt hierbij een cruciale rol.

Buurtparticipatie

LIVEZ bevordert samenwerkende zorg vanuit een wijk-welzijns-werking en stelt nu al de tuin, oude schoolgebouwen en website ter beschikking van de buurt Kessel-Dal. Positieve gezondheidsinitiatieven worden omarmd.
De nieuwe wooneenheden zijn bedoeld voor ouderen, personen met een beperking, kwetsbare jongeren en gezinnen. De Boomgaard is een ontmoetingsplek voor de buurt. 

Zorgmodel geënt op de buurt

LIVEZ streeft naar buurten met een hoge hospiscore, waar lokale opvang centraal staat. Mensen met een verhoogde kwetsbaarheid hoeven hun buurt niet te verlaten voor zorg, waardoor hun sociaal netwerk behouden blijft. De woningen zijn aanpasbaar aan toekomstige zorgbehoeften.

Warmte met geothermische boringen

De warmtebehoefte voor deze nieuwbouw willen we koppelen met de rest van de buurt. Er komen op het terrein van de Boomgaard namelijk geothermische boringen om een warmtepomp op aan te sluiten. Met Stad Leuven en vzw Leuven2030 onderzoeken we binnen het Europese Pilot Cities project de haalbaarheid van het aansluiten van andere gebouwen en woningen.

Tijdslijn

Footer NetZero Cities.png
Warmte De Boomgaard Kessel-Lo.jpg

Zoek je een warmteoplossing in jouw project?

Vul het formulier in en wij nemen met jou contact op.

Bedankt voor jouw aanvraag

bottom of page