top of page

ECoOB Algemene Vergadering 2023  

Op zaterdag 29 april blikten we terug op het voorbije jaar en bespraken hoe we de toekomst positief vorm zullen geven. Het jaar 2022 staat te boek als een jaar met een sterke groei in het aantal projecten én het aantal aandeelhouders. Daarnaast werden vanaf maart 2022 maar liefst 348 energetische adviezen verstrekt aan burgers via het Zonnebouwers programma. Consulteer het activiteitenverslag voor een beknopt overzicht van 2022.

Ook het voorstel van de Raad van Bestuur om een brutodividend van 3,50% uit te keren werd goedgekeurd.

Puzzel teksy.jpg
bottom of page