windturbines

Zonnestroom en andere projecten

Onze projecten:

Aantal zonnepanelen Jaarproductie in kWh
Oostrem
Dagcentrum voor begeleiding van mensen met een beperking in Herent
148 45000
De Wingerd
Woonzorgcentrum voor mensen met dementie in Leuven
1088 350000
Genadedal
Ontmoetingscentrum in Leuven
37 11500

Projecten in opbouw:

Aantal zonnepanelen Jaarproductie in kWh
IGO
Organisatie voor maatschappelijk werk in Holsbeek
116 43000
Vorming Plus Oost-Brabant
Onderwijscentrum in Leuven
32 11000

WZC De Wingerd kiest samen met ECoOB voor duurzame energie

Een volgend belangrijk project voor onze burgercoöperatie

WZC De Wingerd
Woonzorgcentrum De Wingerd - Leuven

Woonzorgnet-Dijleland (WZND) vzw in Leuven is pionier en voortrekker in het kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie. Zij hechten veel belang aan het verhogen van “levenskwaliteit” , “zorg op maat” en “duurzaamheid”.

WZC De Wingerd kiest samen met ECoOB voor duurzame energie nl: zonnestroom. Technisch betekent dit een PV-installatie van ongeveer 350 kWp die ca 35% van het elektriciteitsverbruik zal dekken. De bouw is voorzien in de eerste maanden van 2020.

De directie van De Wingerd vindt het zeer belangrijk dat ook de bewoners en het personeel participeren in dit project rond hernieuwbare energie. Vandaar dat zij een voorintekenrecht genieten op aandelen van ECoOB.


10 Daken Stad Leuven - ECoOB en Ecopower voorzien Leuven van groene stroom

Wat je moet weten over het project

De stad Leuven, het AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling), Museum M en Zorg Leuven schreven in de zomer van 2019 een aanbesteding uit voor een PV-project met rechtstreekse burgerparticipatie. De burgercoöperaties ECoOB en Ecopower zullen samen zonnepanelen financieren, leveren, plaatsen en exploiteren in Leuven. De zonnepanelen komen op de daken van het Politiehuis op de Philipssite, de ontmoetingscentra 't Celestijntje en Genadedal, de Sportschuur in Wilsele, kinderdagverblijf De Girafant, Museum M, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke, de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan en de assistentiewoningen in het Ruelenspark.

10 Daken in Leuven
10 Daken in Leuven

ECoOB is in samenwerking met Ecopower de bouw van zonnestroominstallaties op 10 publieke daken van Leuven aan het voorbereiden.
Elk van de partners neemt de financiering, realisatie en exploitatie op zich van een aantal van de 10 daken. De bouw en opvolging van de exploitatie wordt in nauwe samenwerking aangepakt, met het oog op een uniform hoog kwaliteitsniveau.
Hierbij gaat ECoOB vijf daken voorzien van PV systemen:

  • Stedelijke Bibliotheek Tweebronnen
  • M-Museum
  • Sportschuur Wilsele
  • ’t Celestijntje in Heverlee
  • Ontmoetingscentrum Genadedal in Kessel-Lo
Deze 5 daken samen krijgen een zonnepanelenvermogen van 320 kWp wat goed is voor een totale investering van ca € 320.000. We verwachten de werken aan te vangen in de lente van 2020 zodat de daken klaar zijn voor het begin van de zomer.

ECoOB plant in de komende maanden een aantal infosessies in en om Stad Leuven.
Op deze infomomenten geven we gedetailleerde informatie over de geplande zonnestroominstallaties. Elk dak zal apart toegelicht worden. Zowel technisch als wat betreft de mogelijke rechtstreekse participatie door de burger. Ook de economische, ecologische en financiële voordelen worden verder uitgelegd. Al je vragen over concrete mogelijkheden van duurzame energie in het algemeen kunnen beantwoord worden.

Word vandaag mede-eigenaar en teken nu al in op aandelen van ECoOB.


Oostrem

De vzw Oostrem begeleidt volwassenen met beperkingen. ECoOB bouwde een PV-systeem van 45 kWp bestaande uit 148 zonnepanelen op het dak van het gebouw De Wilg in de Oostremstraat in Herent. Op 15 april 2019 werd het systeem in bedrijf gesteld. De geproduceerde zonnestroom zal een belangrijk deel (ca. 40%) van het jaarlijkse stroomverbruik in het gebouw dekken.

Aantal panelen148
ZonnepanelenUlica UL-305M-60 PERC, monokristallijn silicium, 305 Wp
Totale oppervlakte panelen273 m2
Omvormer2 x 20 kVA - SMA Tripower 20000 TL30
InstallateurAffluent Energy bvba
Verwachte jaarproductie (PV GIS)41 000 kWh
Jaarlijkse reductie CO229 ton
Google 3D overzicht van het gebouw vóór de plaatsing
Google 3D overzicht van het gebouw vóór de plaatsing
Plaatsers aan het werk
Plaatsers aan het werk
Onderstellen op dak 3
Onderstellen op dak 3
Dak 1 vanuit westelijke richting
Dak 1 vanuit westelijke richting
Dak 3 vanuit noordelijke richting
Dak 3 vanuit noordelijke richting
De twee omvormers en het netontkoppelbord
De twee omvormers en het netontkoppelbord
Dak 3 vanuit westelijke richting
Dak 3 vanuit westelijke richting
Dak 3 en dak 4 uit oostelijke richting
Dak 3 en dak 4 uit oostelijke richting
Overzicht van de vier daken in opbouw
Overzicht van de vier daken in opbouw
Overzicht van de vier daken in opbouw
Overzicht van de vier daken in opbouw
De eerste opbrengst van onze zonnepanelen
De eerste opbrengst van onze zonnepanelen

Later volgen PV installaties voor Oostrem op het dak van het home in de Bijlokstraat en de Benedictushoeve.


Andere ECoOB projecten

ECoOB legt de focus op grote daken, waar zonnestroominstallaties van meer dan 10 kWp worden geïnstalleerd. We zijn in gesprek met een aantal mogelijke klanten zoals scholen, commerciële firma’s en appartementsgebouwen in de omgeving. ECoOB probeert ook uit te zoeken hoe vanuit één enkele installatie meerdere klanten bedeeld kunnen worden (zonnedelen). De gezamenlijke omvang van de pipeline van projecten in voorbereiding voor de komende 3 jaar is ongeveer 1 MWp – zowat 5500 m² aan zonnepanelen, goed voor een productie van 900 000 kWh/jaar.

Wat betreft windenergie, voorzien we in de eerste plaats om het klimaat in de gemeente Herent “windvriendelijk” te maken. Dat betekent helderheid verkrijgen over de vermeende taboes op windturbines vanwege de aanvliegroutes naar de 15 km verderop liggende luchthaven van Zaventem. Praktijk in het buitenland bewijst dat zulk een afstand helemaal geen beperking hoeft te zijn voor windenergieprojecten.

Zonne-energie nog beter benutten via elektrische mobiliteit. Naast het investeren in energieproductie onderzoekt ECoOB de mogelijkheden van de koppeling van onze PV-installaties met elektrisch vervoer. Zulke toepassingen kunnen het lokaal gebruik van zonne-energie aanzienlijk vergroten door ze direct via laadpalen in de batterij van elektrische voertuigen te stoppen en/of tijdelijk op te slaan in een extra lokale batterij. Het elektrisch voertuig dat pendelt tussen gebouwen voorzien van PV-installaties kan eveneens de “zonne-energie” van het ene gebouw naar het andere transporteren en ter plekke uitwisselen via zgn. bi-directionele laadpalen. Op dit moment bedenkt ECoOB een proefproject samen met andere energie-coöperaties en onze partners waarmee we zonnestroomsystemen bouwen.

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.