windturbines

Zonne­stroom­installaties

Zonnecellen:
van licht tot elektrische stroom

Het werk van zonnepanelen wordt verricht door zonnecellen, dunne donkerblauwe of zwarte schijfjes die door het fotovoltaïsch effect licht omzetten in elektrische stroom. Hoe minder wolken en hoe hoger de zon, hoe meer licht op de zonnecellen en hoe meer stroom ze produceren. De meest gebruikte zonnecellen bestaan voor het overgroot deel uit silicium, een materiaal dat overvloedig aanwezig is op onze planeet. Een typisch hedendaags zonnepaneel dat we gebruiken voor onze zonnestroom­installaties is 1 m op 1,65 m groot, weegt zo’n 18 kg en heeft een maximaal elektrisch vermogen van ongeveer 300 Wp (Watt piek: output bij volle zon). Bij het leggen van zonnepanelen letten we goed op een optimale richting en hellingshoek ten opzichte van het zuiden en zorgen we dat er zo min mogelijk schaduw op valt, bijvoorbeeld van bomen, gebouwdelen of objecten op het dak. Zo kunnen we jaarlijks per geïnstalleerde kWp zo rond 850 - 950 kWh oogsten.

Zonnepanelen gaan heel lang mee – zeker 25 jaar – zonder dat ze veel van hun opbrengst inboeten. Na afloop van hun levensduur worden de materialen gerecycleerd.

zonnepanelen

Omvormers

Zonnepanelen produceren gelijkstroom. Om deze stroom geschikt te maken voor gebruik, wordt ze omgezet in wisselstroom met behulp van een zogenaamde omvormer. Dit is een compact apparaat, uitgerust met vermogenselektronica die – mits goed ontworpen en gedimensioneerd – deze omzetting doet met heel weinig verlies. Ook zorgt de omvormer voor een optimale regeling van de eraan gekoppelde circuits van zonnepanelen om de productie onder wisselende lichtinval zo hoog mogelijk te houden.

Een PV systeem

Zonnestroominstallaties worden vaak PV systemen genoemd (PV: Photo Voltaïsch). Een PV systeem bestaat uit een aantal zonnepanelen, bekabeling, bevestigingsconstructie, omvormer(s) en een netontkoppelbord. In de omvormer is doorgaans een monitoringsysteem ingebouwd dat via het internet geraadpleegd kan worden en continu inzage verschaft in gedetailleerd informatie over energieopbrengst en werking van het systeem.

Kosten van zonnestroom

De enorme vraag naar zonnepanelen in de afgelopen decennia heeft tot gevolg gehad dat ze nu in massa geproduceerd worden. Daardoor zijn de prijzen van PV systemen spectaculair gedaald. ECoOB streeft ernaar PV systemen te bouwen voor een all-in prijs van € 1,00 per Wp (exclusief BTW). Dit betekent bijvoorbeeld € 40 000 voor een systeem van 40 kWp (exclusief BTW en aansluitkosten net­beheerder). Naast kostprijs hechten we ook veel belang aan de kwaliteit van de materialen om de bedrijfs- en onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden. Zo zijn we in staat om de zonnestroom te leveren tegen een tarief dat (doorgaans) aanzienlijk lager ligt dan de prijs van de stroom uit het net. Een groot voordeel van lokale ECoOB zonnestroom is dat de verkoopprijs niet bezwaard wordt door nettarieven en allerhande taksen.

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.