top of page
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
Einde vriendenaaneel2.png

Aanvraag vriendenaandeel

Als dank voor je aandeelhouderschap is de uitnodiging om te participeren in de uitgifte van vriendenaandelen voorbehouden voor bestaande aandeelhouders tot maandag 26 juni (24u00). Bij niet volstorting van de kapitaalronde (€ 300.000) tegen deze deadline worden ook nieuwe aandeelhouders toegelaten.
 

Als vriendenaandeelhouder krijg je in ruil, naast het jaarlijks dividend (3,5% in 2022) gedurende 5 jaar een belastingskrediet van 2,5% op het als vriendenaandeel geïnvesteerde bedrag. Investeren in een vriendenaandeel bij ECoOB kan vanaf 2.500 euro (gelijk aan 10 aandelen van 250 euro) tot het maximumbedrag per persoon van 5.000 euro (of 20 aandelen, incl. de waarde van eerdere aandelen). Indien je reeds voor meer dan 2.500 euro aandelen hebt, kan je aanvullen tot 5.000 euro, en mag je minimum extra aankoop geringer zijn dan 2.500 euro. 

bottom of page