windturbines

oprichters

Paul: “Samen voor duurzame energie”

Steven: “We kunnen energievoorziening in eigen handen nemen, lokaal en duurzaam”

Hilde: “Bottom-up participatie in plaats van formele overlegstructuren, wij burgers wij hebben die kracht”

Frans: “Coöperatieve aanpak past als een handschoen op decentrale duurzame energie, en zet zon en wind versneld aan het werk om onze planeet schoon te vegen van fossiel en nucleair”

André: “Ik tap al jaren de eenvoudig toegankelijke en overvloedige stroom af uit het lichtfirmament waarmee ik power geef aan de mensheid aller klassen! Tap into the right source and the universe will provide you whatever you want!”

Tom: “Bij de omslag naar hernieuwbare energie, is het belangrijk om de burger te betrekken bij de lokale energieproductie. We moeten een visie ontwikkelen op "smart grid", energie- opslag, Elektrische Voertuigen, energie efficiëntie.”

Hugo: “Meewerken aan een initiatief om een eerlijke en betaalbare prijs voor electriciteit te verkrijgen”

Jo: “Mijn steentje bijdragen aan een leefbare wereld voor alle youngsters op aarde”

Vincent: “Via ECoOB wil ik mijn steentje bijdragen om een boost geven aan de conversie naar milieuvriendelijke en duurzame energie. Deze evolutie is belangrijk vanuit onze verantwoordelijkheid om de wereld voor onze nakomelingen leefbaar houden (minder nood aan fossiele en nucleaire energie), om te komen tot Europese energie-onafhankelijkheid (minder afhankelijkheid van ondemocratische regimes zoals Rusland en het Midden Oosten) wat direct essentieel is om onze economie te vrijwaren en indirect en nog belangrijker, ons Europees democratisch model en waarden en normen te beschermen. “

Eva: “Meewerken aan ecologische energieverzorging? De verandering gaat te traag, dus doet ECoOB het zelf! Waar? Herent! Oké, ik doe mee. ”

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.