WZC De Wingerd kiest samen met ECoOB voor duurzame energie

Een volgend belangrijk project voor onze burgercoöperatie

WZC De Wingerd
Woonzorgcentrum De Wingerd - Leuven

Woonzorgnet-Dijleland (WZND) vzw in Leuven is pionier en voortrekker in het kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie. Zij hechten veel belang aan het verhogen van “levenskwaliteit” , “zorg op maat” en “duurzaamheid”.

WZC De Wingerd kiest samen met ECoOB voor duurzame energie nl : zonnestroom. Technisch betekent dit een PV-installatie van ongeveer 350 kWp die ca 35% van het elektriciteitsverbruik zal dekken. De bouw is voorzien in de eerste maanden van 2020.

De directie van De Wingerd vindt het zeer belangrijk dat ook de bewoners en het personeel participeren in dit project rond hernieuwbare energie. Vandaar dat zij een voorintekenrecht genieten op aandelen van ECoOB. Vanaf januari 2020 kan het grote publiek eveneens investeren in dit volgende belangrijke project voor onze burgercoöperatie.


ECoOB en Ecopower voorzien Leuven van groene stroom

Wat je moet weten over het project dat in het voorjaar gerealiseerd zal worden

11 Daken in Leuven
11 Daken in Leuven

ECoOB is in samenwerking met Ecopower de bouw van zonnestroominstallaties op 11 publieke daken van Leuven aan het voorbereiden. Hierbij gaat ECoOB vijf daken voorzien van PV systemen:

Deze 5 daken samen krijgen een zonnepanelenvermogen van 320 kWp wat goed is voor een totale investering van ca €320.000. We verwachten de werken aan te vangen in de lente van 2020 zodat de daken klaar zijn voor het begin van de zomer.

ECoOB plant in de komende maanden een aantal infosessies in en om Stad Leuven. Op deze infomomenten geven we gedetailleerde informatie over de geplande zonnestroominstallaties. Elk dak zal apart toegelicht worden. Zowel technisch als wat betreft de mogelijke rechtstreekse participatie door de burger. Ook de economische, ecologische en financiële voordelen worden verder uitgelegd. Al je vragen over concrete mogelijkheden van duurzame energie in het algemeen kunnen beantwoord worden.

Word vandaag mede-eigenaar en teken nu al in op aandelen van ECoOB.

Projectdetails


ECoOB komt naar je toe

Samen met Ecopower te gast op de LICHT Borrel van stad Leuven

Op 4 november waren we samen met Ecopower te gast op de LICHT Borrel van stad Leuven. In zaal OPEK gaven we voor een 100-tal Leuvenaars een korte toelichting over de 11 publieke daken die onlangs via openbare aanbesteding aan beide coöperaties werden toegewezen om te voorzien van zonnepanelen. Nadien beantwoordden we in een panelgesprek heel wat vragen uit het publiek. Investeren kan nog steeds via ons investeringsformulier.

Als burgercoöperatie willen we heel graag met de burger in dialoog gaan. Daarom organiseren we in het voorjaar opnieuw een aantal informatieavonden. Van zodra de data en de locatie bekend zijn laten we het jullie weten.

LICHT Borrel in OPEK
LICHT Borrel in OPEK


ECoOB inspireert op InspirHerent

Op weg naar een duurzame samenleving aan de hand van duurzame ontwikkelingsdoelen

Op 11 November was er in Herent opnieuw het event “InspirHerent’, een forum waar inwoners, verenigingen en gemeentebestuur elkaar inspireren. Centraal thema dit jaar was:

“Op weg naar een duurzame samenleving aan de hand van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen”

De klemtoon lag enerzijds op de samenhang tussen de 17 SDGs of Sustainable Development Goals en anderzijds op de verbinding tussen de burger-initiatieven. De overheid kan een wettelijk kader voorzien en een beleid uitstippelen. De burgers kunnen bottom-up initiatieven nemen. En bovenal moeten samen werk maken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

InspirHerent
InspirHerent


Werkgroep batterijopslag en mobiliteit van start

ECoOB bekijkt de mogelijkheden om een combinatie van batterijopslag en deelmobiliteit te integreren in bestaande en toekomstige projecten

Een combinatie van batterijopslag, bidirectioneel laden en gedeelde elektrische mobiliteit is ideaal om het eigen verbruik van de zelf geproduceerde PV-stroom te verhogen en de burger zo te laten delen in goedkope groene energie.

Op 8 november kwam de werkgroep batterijopslag en mobiliteit voor het eerst samen. Er werden drie thema's besproken. Er werd nagegaan hoe we het elektrische deelwagensysteem van Partago mee kunnen ondersteunen. Daarnaast werd bekeken, naar analogie van het project van Zuidtrant (Antwerpen), of we laadpalen kunnen plaatsen in Leuven en omgeving. De locaties van het 11-dakenproject lijken hiervoor goede startlocaties. Ten slotte werd ook nagedacht over de komst van mobipunten en de mogelijkheden om elektrische deelmobiliteit via de coöperatie te stimuleren.

Mobipunt
Mobipunt


Benieuwd? Coöperant worden? Wil je helpen?

ECoOB is een coöperatie van en door burgers. Een coöperatie van en door jou. Wil jij bijdragen aan de transitie naar hernieuwbare energie? Dat kan op verschillende manieren

Word coöperant. Vanaf €250 kan je investeren en mede-eigenaar worden van onze productie installaties.

Word coöperant

Word actieve sympathisant. Bouw mee aan de toekomst van onze coöperatie en investeer wat van je vrije tijd in onze werking. Heb je administratieve, technische of communicatieve talenten? Laat het ons weten.

Word een ambassadeur. Vertel je vrienden en familie waarvoor we staan. Volg en deel onze berichten op Facebook, LinkedIn,Twitter en Instagram. Heb je een groot dak ter beschikking en vraag je je af of dit geschikt zou zijn voor de installatie van zonnepanelen? Vind hier alle voorwaarden.

Heb je nog een andere vraag of wil je helpen bij één van onze projecten? Inschrijven op de nieuwsbrief? Aarzel niet om contact op te nemen.

Neem contact op

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.