windturbines

Nieuwsbrief 2018-5

Dag ECoOB vrienden,

ECoOB is in gesprek met VZW Oostrem voor de bouw en exploitatie van een 42 kWp PV-installatie op het dak van hun gebouw “De Wilg”. De voorziene 142 zonnepanelen zouden bijna de helft van het stroomverbruik van het gebouw kunnen dekken. Het contract hierover zou gefinaliseerd worden in de komende weken. De vermoedelijke installatie zou dan gebeuren begin 2019.

Volg onze website om te weten wanneer we hiervoor aandelen zullen uitschrijven of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Daarnaast werken we verder aan de haalbaarheidsonderzoeken van een aantal andere projecten, o.m. in overleg met de gemeente Herent.

Voorbereiding loopt niet altijd van een leien dakje: een tweetal mogelijke PV-projecten met andere gegadigden kon om technische redenen niet doorgaan (onvoldoende daksterkte).

Ook presenteert ECoOB zich uitgebreid op 11 november in Herent op het event: “InspirHerent”. Meer info: www.inspirHerent.be

Op 2 december hebben we een stand op de 3de wereldmarkt van de Wereldraad in Kortenberg.

Met coöperatieve groeten,

Het ECoOB team

dak oostrem

Nieuwsbrief 2018-4

Beste ECoOB vrienden,

Ons vrijwilligersteam is op 21 juni samengekomen vóór de zomervakantie.

ECoOB is nu officieel opgericht en heeft haar erkenning bij de Nationale Raad voor Coöperaties aangevraagd.

We wachten op hun beslissing om kapitaal op te halen om zo het eerste project te financieren.

Een gedetailleerd plan van aanpak voor zonnestroom is in de maak.

Ook hebben we die avond de structuur van ECoOB als coöperatie verder uitgelegd en ook ons financiëel plan, de uitgebreide versie hiervan kan je eventueel opvragen via e-mail.

Alle informatie en data binnen ECoOB zullen in een veilige omgeving worden beheerd en uitgewisseld, daarbij rekening houdend met de vernieuwde privacy wetgeving (GDPR).

Het bestuur zoekt ook versterking met 2 à 3 om het werk beter te kunnen verdelen. Wil je hier meer over weten: stuur een mailtje naar info@ecoob.be

Volgende nieuwsbrief mag je verwachten tegen einde augustus.

Hartelijk groeten,

Hilde, Paul, Frans en Steven

Nieuwsbrief 2018-3

ECoOB cvba formeel opgericht

De energiecoöperatie ECoOB cvba werd formeel opgericht op 28 mei 2018 (bij de notaris).

ECoOB wil met burgerparticipatie een signifcante bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Herent.

De energiecoöperatie heeft een aantal zonnestroomprojecten op grote daken op stapel staan.

Concreet wil ECoOB haar eerste project – een dak van 45 kWp – realiseren in september.

Gemotiveerde medewerkers zijn nog steeds welkom.

Het projecten/web/marketing team komt samen op 21 Juni om 20.00 uur. Plaats nog nader mee te delen.

Wens je je in te schrijven op onze nieuwsbrief: info@ecoob.be

ECoOB oprichters

Nieuwsbrief 2018-2

Wereldmarkt 1 Mei

GC de Wildeman, de GROSH en de Noord-Zuiddienst Lokaal Mondiaal van de gemeente Herent organiseren in het Wildemanspark de 32ste wereldmarkt.

Het is een gezellige markt met zuiderse kraampjes, infostanden en randanimatie.

ECoOB cvba zal er aanwezig met een stand vanaf 14 uur.

Informatieflyers worden uitgedeeld en het zou fijn zijn als je ons hierbij een handje kan toesteken.

Meer info: info@ecoob.be

Nieuwsbrief 2018-1

Verslag vrijwilligersvergadering 16 Maart

 1. Voorlopig bestuur geeft presentatie: (zie PDF )
  • Doelstelling van deze avond
  • Visie, missie, strategie, aanpak
  • Projectplannen: update (technisch en organisatorisch)
  • Oprichten Coöperatie
  • Financiële en juridische update
 2. Verschillende werkgroepen komen samen.
  • WG1 Projecten technisch
  • WG2 Publiciteit, marketing, communicatie, redactie
  • WG3 Admin, website, social media

Het blijkt dat er heel wat directe en relevante kennis en expertise aanwezig is in de groep. Ook worden er door de verschillende werkgroepen een nieuwe datum vooropgesteld.

Het was een fijne en productieve avond.

Meer info: info@ecoob.be

NOG STEEDS VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Nieuwsbrief 2018-0

Nog even en onze energiecoöperatie ECoOB is formeel opgericht als cvba.

De infoavond op 31 Januari 2018 heeft – met 120 aanwezigen – een grote interesse aangetoond. Een 35-tal vrijwilligers hebben zich tot dusver aangemeld voor een grote variëteit aan taken.

De volgende stap is het uitbouwen van de coöperatie, de financiële planning en het uitwerken van concrete projecten.

Op vrijdag 16 maart 2018 om 20 uur nodigen wij alle vrijwilligers uit in Zaal “De Nok” (Wildeman) voor een workshop.
Programma van die avond:

 • Algemeen gedeelte:
  Voorstelling van bestuur, werkwijze en PV projecten reeds in voorbereiding.
 • Parallelle sessies werkgroepen:
  • WG1: Projecten (technisch, inventarisatie, acquisitie)
  • WG2: Publiciteit, coöperantenwerving, redactie, logo…
  • WG3: Administratie, website, sociale media

Gelieve via e-mail te bevestigen.

Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds welkom !!!

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.