windturbines

Nieuwsbrief 2019-6

Verruiming van onze coöperatie

ECoOB en de burgergroep Licht Leuven (die van plan was om een Leuvense energiecoöperatie op te richten) hebben besloten om de krachten te bundelen.

Om dit te formaliseren heeft ECoOB een Bijzondere Algemene Vergadering belegd op 14 september.

Tijdens die bijeenkomst spraken de vennoten zich unaniem positief uit voor deze evolutie.

Zes nieuwe bestuurders werden voorgedragen door de groep Licht Leuven en unaniem verkozen. Daarmee telt het voltallige bestuur van ECoOB dertien leden.

De vennoten zullen eerstdaags een uitgebreid verslag over deze BAV ontvangen.

Bijzondere algemene vergadering 14 september 2019 in GC De Wildeman te Herent
Bijzondere algemene vergadering 14 september 2019
Bijzondere algemene vergadering 14 september 2019 in GC De Wildeman te Herent
in GC De Wildeman te Herent

Zonnefeest : Inhuldiging 1ste Zonnedak Oostrem Zaterdag 21 september

Onder een stralende zon werd het zonnedak van Oostrem feestelijk ingehuldigd door Vlaams Minister Koen Van den Heuvel (Minister van omgeving, landbouw en ruimtelijke ordening).

Er was veel belangstelling, en verschillende schepenen van Stad Leuven en Herent, alsook de Herentse burgemeester Astrid Pollers waren van de partij.

Iedereen genoot van een lekkere wafel, pannenkoek met drank: alles was gratis! De kinderen konden zich uitleven onder begeleiding van Circus in Beweging.

Zelfs de bewoners van vzw Oostrem genoten van deze zonnige namiddag. De infostand van ECoOB was omringd met infostands van enkele bevriende coöperaties.

Mario Vanhaeren (Directeur Oostrem) vatte het kernachtig samen in zijn toespraak :

“Oostrem zorgt voor de mensen en ECoOB zorgt voor het klimaat : een perfecte match!”

In bijlage vinden jullie nog de toespraak van onze voorzitter Frans Van Hulle.

Evenwichtkunstjes in het zonnetje, onder begeleiding van Cirkus in Beweging
Evenwichtkunstjes in het zonnetje, onder begeleiding van Cirkus in Beweging
Toespraak van Koen Van den Heuvel, Minister van Omgeving, Landbouw en Ruimtelijke Ordening
Toespraak van Koen Van den Heuvel, Minister van Omgeving, Landbouw en Ruimtelijke Ordening.
Culinaire tractatie, goudgeel gebakken met zonnestroom
Culinaire tractatie, goudgeel gebakken met zonnestroom
Stroomproductie van het Oostrem zonnedak op 21 september van 8 tot 20 h: geen wolkje aan de hemel, geen dipje in de dagproductie (190,6 kWh)
Stroomproductie van het Oostrem zonnedak op 21 september van 8 tot 20 h: geen wolkje aan de hemel, geen dipje in de dagproductie (190,6 kWh)

Coöperatieve groeten

ECoOB

Nieuwsbrief 2019-5

Nieuwsbrief 2019-5 September

ECoOB heeft een krachtige samenwerking op touw gezet met burgers van “Licht Leuven” zodanig dat de coöperatie veel meer projecten aankan in de nabije toekomst in onze regio.

Door vennoot te worden kan je concreet bijdragen aan deze projecten en kan je de ontwikkelingen van nabij volgen.

Het aangekondigde Zonnefeest op Zaterdag 21 september komt dichterbij!

Het programma vind je hieronder. Deelname is volledig GRATIS.

We zorgen voor drankjes , wafels, pannekoeken……

De circusschool verzorgt de animatie.

Het project “Chardonnay Meerdaal” kan helaas niet doorgaan wegens privé redenen van de eigenaar.

ECoOB heeft een aantal grotere projecten in voorbereiding die ons in de buurt van 1 Megawatt brengen. Meer info in onze volgende Nieuwsbrief.

Coöperatieve groeten

Coöperatieve groeten

ECoOB

Nieuwsbrief 2019-4

Officiële inhuldiging 1 ste zonnedak ECoOB

Op Zaterdag 21 september gaan we dit vieren!

Op deze feestelijke opening ben je welkom vanaf 14 uur tot 17 uur. De site van Oostrem (Oostremstraat 26) wordt dan opgefleurd met een paar infostands.

Er is animatie voorzien voor groot en klein. Een paar speeches, wafels en pannenkoeken.

We sluiten de dag af met een hapje en een drankje.

Dit zonnedak heeft ondertussen al bijna 40% van de verwachte jaaropbrengst opgeleverd!

Hier is de flyer (pdf versie van de afbeeldingen hieronder).

Coöperatieve groeten

ECoOB

Nieuwsbrief 2019-3

Algemene Vergadering ECoOB cvba

ECoOB heeft haar eerste algemene vergadering gehouden op 27 april.

Een 35 tal vennoten waren aanwezig.

Zij kregen de kans om een aantal vragen te stellen aangaande o.a. lopende en toekomstige projecten.

Ruben Baetens (expert van ingenieursbureau 3E nv) gaf een uiteenzetting over de laatste stand van zaken over zonnedelen.

Het jaarverslag 2018 kan je binnenkort op onze website raadplegen.

Wereldmarkt Herent : 1 Mei

Net zoals vorig jaar was ECoOB aanwezig op de wereldmarkt van Herent op 1 mei.

Ook nu zijn er zeer veel geïnteresseerde mensen aan onze stand gepasseerd waaruit blijkt dat de interesse in hernieuwbare energie steeds groter wordt.

Opendeurdag

Onze eerste klant Oostrem vzw timmert aan de toekomst.

Zaterdag 26 mei organiseert Oostrem zijn jaarlijkse opendeurdag & tuinfeest.

Vanaf 11 uur ben je welkom op de site van Oostrem in de Bijlokstraat.

Doorlopend tot 18 uur is er livemuziek, kinderanimatie (grimage, springkasteel……) en talrijke infostands.

Aan de stand van ECoOB kunnen de kinderen hun tekentalent laten zien met een kleine verrassing als beloning. Met de zonnestroom van Oostrem-ECoOB zorgen wij voor een zoete zonde voor iedereen.

Hier is de flyer van Oostrem, met het inschrijvingsdocument voor de BBQ (vanaf 12 uur 30).

Coöperatieve groeten,

ECoOB

Nieuwsbrief 2019-2

De Wilg heeft zonnestroom

ECoOB zonnestroominstallatie op gebouw De Wilg van de vzw Oostrem
ECoOB zonnestroominstallatie op gebouw De Wilg van de vzw Oostrem.

Het 45 kWp PV systeem op het dak van De Wilg (Oostrem) is operationeel.

De geproduceerde energie in de eerste minuten kan je zien op onderstaande foto. Over de energie-opbrengst houden we jullie op de hoogte in onze volgende nieuwsbrief.

Twee omvormers en netontkoppelbord in het gebouw De Wilg
De twee omvormers en het netontkoppelbord.
De eerste opbrengst van onze zonnepanelen.
De eerste opbrengst van onze zonnepanelen.

Meer foto's vind je op de Projecten pagina.

Algemene Vergadering ECoOB cvba

Op zaterdag 27 april houden wij onze Algemene vergadering waarop al onze coöperanten zijn uitgenodigd. Wil je graag komen en ben je nog geen vennoot? Word vóór 26 april coöperant, dan ben je meer dan welkom.

Nieuw Projecten op stapel

ECoOB is op dit moment in onderhandeling met een viertal bedrijven, een school, een appartementsgebouw, een zorginstelling en nog een aantal kleinere projecten. Van zodra deze concreter worden verneem je het in onze volgende nieuwsflash.

Weet je in onze regio nog ergens een groot dak waarop ECoOB zonnepanelen zou kunnen leggen? Laat het ons weten.

Coöperatieve groeten,

Het ECoOB team

Nieuwsbrief 2019-1

Bouw Oostrem project gestart !

Zoals aangekondigd in december zijn de werken op het dak van “De Wilg” (Oostrem vzw) half februari 2019 gestart.

Op onderstaande foto's kan je zien dat de eerste materialen geleverd en geplaatst zijn. In de loop van volgende week worden de zonnepanelen gemonteerd.

Dankzij enthousiaste investeerders is ECoOB erin geslaagd om op een zeer korte tijd het nodige kapitaal op te halen om dit project te kunnen realiseren.

Op dit moment kan je enkel op één aandeel inschrijven. Van het ogenblik dat ons 2de project concreter wordt kan je inschrijven op meerdere aandelen.

Uiteraard zal het gaan over een groot dak in de onmiddellijke omgeving.

We blijven je hierover informeren via de website en via de volgende nieuwsbrieven.

ECoOB zal haar eerste Algemene Vergadering beleggen op 27 april. Hierop zijn alle coöperanten hartelijk uitgenodigd. Ze krijgen hiervoor een aparte uitnodiging met agenda, plaats en uur.

Coöperatieve groeten

Onderstellen voor de zonnepanelen op het dak De Wilg op 14 februari 2019
Onderstellen voor de zonnepanelen op het dak De Wilg op 14 februari 2019.

Overzicht daken gebouw De Wilg van de vzw Oostrem
Overzicht daken gebouw De Wilg van de vzw Oostrem.

Nieuwsbrief 2018-6

Investeer mee in het eerste project van ECoOB: een 42 kWp zonnestroom­installatie bij Oostrem

Dag ECoOB vrienden,

Begin 2019 zal ECoOB op het dak van hun gebouw De Wilg in de Oostremstraat in Herent een PV installatie bouwen bestaande uit 142 zonnepanelen. De verwachte jaarlijks productie van deze 42 kWp PV installatie bedraagt naar schatting 38 000 kWh. Een dikke helft hiervan wordt direct gebruikt in het gebouw en dekt een belangrijk deel (40%) van het jaarlijkse stroomverbruik in het gebouw. De rest wordt via injectie in het net verkocht aan een andere energiecoöperatie en komt op die manier als zonnestroom bij andere verbruikers in Herent en omstreken terecht. Dankzij het gunstigere tarief van ECoOB kan Oostrem een pak besparen op de elektriciteitsrekening. Ook de coöperatie vaart er wel bij, en kan het systeem rendabel exploiteren dankzij het uitgekiende ontwerp van de installatie. En bovendien vermindert de PV installatie de uitstoot van broeikasgassen met 27 ton CO2 per jaar. De totale investering inclusief de netaansluiting bedraagt € 47 000.

In de nabije toekomst volgen nog meer zonnestroominstallaties op Oostrem’s gebouwen met burgerparticipatie via ECoOB.

Hierbij stuurt het team van ECoOB u de allerbeste wensen voor een fantastisch 2019!

Met coöperatieve groeten,

Het ECoOB team

Nieuwsbrief 2018-5

Dag ECoOB vrienden,

ECoOB is in gesprek met VZW Oostrem voor de bouw en exploitatie van een 42 kWp PV-installatie op het dak van hun gebouw “De Wilg”. De voorziene 142 zonnepanelen zouden bijna de helft van het stroomverbruik van het gebouw kunnen dekken. Het contract hierover zou gefinaliseerd worden in de komende weken. De vermoedelijke installatie zou dan gebeuren begin 2019.

Volg onze website om te weten wanneer we hiervoor aandelen zullen uitschrijven of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Daarnaast werken we verder aan de haalbaarheidsonderzoeken van een aantal andere projecten, o.m. in overleg met de gemeente Herent.

Voorbereiding loopt niet altijd van een leien dakje: een tweetal mogelijke PV-projecten met andere gegadigden kon om technische redenen niet doorgaan (onvoldoende daksterkte).

Ook presenteert ECoOB zich uitgebreid op 11 november in Herent op het event: “InspirHerent”. Meer info: www.inspirHerent.be

Op 2 december hebben we een stand op de 3de wereldmarkt van de Wereldraad in Kortenberg.

Met coöperatieve groeten,

Het ECoOB team

dak oostrem

Nieuwsbrief 2018-4

Beste ECoOB vrienden,

Ons vrijwilligersteam is op 21 juni samengekomen vóór de zomervakantie.

ECoOB is nu officieel opgericht en heeft haar erkenning bij de Nationale Raad voor Coöperaties aangevraagd.

We wachten op hun beslissing om kapitaal op te halen om zo het eerste project te financieren.

Een gedetailleerd plan van aanpak voor zonnestroom is in de maak.

Ook hebben we die avond de structuur van ECoOB als coöperatie verder uitgelegd en ook ons financiëel plan, de uitgebreide versie hiervan kan je eventueel opvragen via e-mail.

Alle informatie en data binnen ECoOB zullen in een veilige omgeving worden beheerd en uitgewisseld, daarbij rekening houdend met de vernieuwde privacy wetgeving (GDPR).

Het bestuur zoekt ook versterking met 2 à 3 om het werk beter te kunnen verdelen. Wil je hier meer over weten: stuur een mailtje naar info@ecoob.be

Volgende nieuwsbrief mag je verwachten tegen einde augustus.

Hartelijk groeten,

Hilde, Paul, Frans en Steven

Nieuwsbrief 2018-3

ECoOB cvba formeel opgericht

De energiecoöperatie ECoOB cvba werd formeel opgericht op 28 mei 2018 (bij de notaris).

ECoOB wil met burgerparticipatie een signifcante bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Herent.

De energiecoöperatie heeft een aantal zonnestroomprojecten op grote daken op stapel staan.

Concreet wil ECoOB haar eerste project – een dak van 45 kWp – realiseren in september.

Gemotiveerde medewerkers zijn nog steeds welkom.

Het projecten/web/marketing team komt samen op 21 Juni om 20.00 uur. Plaats nog nader mee te delen.

Wens je je in te schrijven op onze nieuwsbrief: info@ecoob.be

ECoOB oprichters

Nieuwsbrief 2018-2

Wereldmarkt 1 Mei

GC de Wildeman, de GROSH en de Noord-Zuiddienst Lokaal Mondiaal van de gemeente Herent organiseren in het Wildemanspark de 32ste wereldmarkt.

Het is een gezellige markt met zuiderse kraampjes, infostanden en randanimatie.

ECoOB cvba zal er aanwezig met een stand vanaf 14 uur.

Informatieflyers worden uitgedeeld en het zou fijn zijn als je ons hierbij een handje kan toesteken.

Meer info: info@ecoob.be

Nieuwsbrief 2018-1

Verslag vrijwilligersvergadering 16 Maart

 1. Voorlopig bestuur geeft presentatie: (zie PDF )
  • Doelstelling van deze avond
  • Visie, missie, strategie, aanpak
  • Projectplannen: update (technisch en organisatorisch)
  • Oprichten Coöperatie
  • Financiële en juridische update
 2. Verschillende werkgroepen komen samen.
  • WG1 Projecten technisch
  • WG2 Publiciteit, marketing, communicatie, redactie
  • WG3 Admin, website, social media

Het blijkt dat er heel wat directe en relevante kennis en expertise aanwezig is in de groep. Ook worden er door de verschillende werkgroepen een nieuwe datum vooropgesteld.

Het was een fijne en productieve avond.

Meer info: info@ecoob.be

NOG STEEDS VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Nieuwsbrief 2018-0

Nog even en onze energiecoöperatie ECoOB is formeel opgericht als cvba.

De infoavond op 31 Januari 2018 heeft – met 120 aanwezigen – een grote interesse aangetoond. Een 35-tal vrijwilligers hebben zich tot dusver aangemeld voor een grote variëteit aan taken.

De volgende stap is het uitbouwen van de coöperatie, de financiële planning en het uitwerken van concrete projecten.

Op vrijdag 16 maart 2018 om 20 uur nodigen wij alle vrijwilligers uit in Zaal “De Nok” (Wildeman) voor een workshop.
Programma van die avond:

 • Algemeen gedeelte:
  Voorstelling van bestuur, werkwijze en PV projecten reeds in voorbereiding.
 • Parallelle sessies werkgroepen:
  • WG1: Projecten (technisch, inventarisatie, acquisitie)
  • WG2: Publiciteit, coöperantenwerving, redactie, logo…
  • WG3: Administratie, website, sociale media

Gelieve via e-mail te bevestigen.

Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds welkom !!!

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.