top of page

Europees Project : NetZeroCities

image.png
Warmetnetten in Europese steden. Leuven, Pioneering City !
ECoOB werkt nauw samen met de Stad Leuven en vzw Leuven 2030 aan het Europese project "NetZeroCities". Dit platform omvat 100 steden die versneld klimaatneutraal willen worden. Leuven is één van de 53 Pioneering Cities in Europa en werkt aan het Leuvens Pilot Cities project. Voorbeelden hiervan zijn warmteonderzoeken rond De Boomgaard in Kessel-Lo, de C. Meunierstraat, de Celestijnenlaan en Marie Thumas-site

Warmteprojecten gaan vaak samen met wijkrenovaties, waarbij bewoners kunnen deelnemen aan samenaankopen voor isolatie, warmtepompen, enz. Het doel is de energietransitie te realiseren. De Stad Leuven selecteerde enkele pilootwijken die geschikt zijn voor groene warmte op wijkniveau. Leuven 2030 creëerde de "Roadmap naar een klimaatneutrale stad".

ECoOB focust op hernieuwbare energie en helpt Leuven schakelen naar duurzame oplossingen. Dankzij de samenwerking met Leuven plaatste ECoOB zonnepanelen op stadsgebouwen, gefinancierd door coöperanten of aandeelhouders. ECoOB biedt ook energie-advies aan huis, vooral op het gebied van verwarming en zonnepanelen. Met de uitrol van stedelijke warmtenetten betrekken we bedrijven, scholen, zorgcentra en burgers, en koppelen we dit aan energiebesparende renovaties en hernieuwbare elektriciteit.
Waarom inzetten op warmtenetten ?
Warmtenetten zijn ideaal voor dichtbebouwde gebieden. De warmte komt uit natuurlijke bronnen zoals de Dijle, de Vaart, riolering en de ondergrond, waardoor burgers op een groene manier worden verwarmd. Voor de Stad Leuven is het een grote klimaatuitdaging om het volledige patrimonium op een warmtenet aan te sluiten. Collectieve verwarming betekent dat niet elke inwoner hoeft te investeren in een warmtepomp.

Sinds 2022 werkt Leuven aan een wijkgebonden energiestrategie, met voorbereidende werkzaamheden voor warmtenetten in:

 
20240628_KESSEL-LO_exterieurbeeld website.jpg

Nieuwe wijk met oog op zorg

In 2020 kocht AG Stadsontwikkeling de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo...

Footer NetZero Cities.png
bottom of page