®

Bijlagen bij de Algemene Vergadering van 7 mei 2022

Beknopte versie van de jaarrekening 2021
Korte voorstelling kandidaat bestuurder

Oproep, vergaderlink, stemlink(en)

 • Wij sturen de oproepen naar het recentst gekende mailadres.

 • U kan zich aanmeldden tot en met 4 mei.

 • Wanneer u bent aangemeld ontvangt u één link om aan de vergadering deel te nemen, en een link om te stemmen.

 • Indien u de vergadering online volgt, kan u stemmen met de ontvangen stemlink. We sturen één stemlink voor alle stemrondes. U kan alleen stemmen tijdens de vergadering, voor de verschillende voorgelegde vragen, telkens opnieuw wanneer de voorzitter de stemming voor geopend verklaart, en tot die stemronde even later afgesloten wordt.

 • Indien u naar de vergaderzaal komt, kan u stemmen met uw smartphone, tablet, of pc, op dezelfde momenten dat de voorzitter de stemrondes open verklaart of afsluit. U kan daarvoor gebruik maken van het draadloze netwerk van de vergaderzaal, of gebruik maken van uw 3G of 4G verbinding. Indien u geen gebruik kan of wil maken van een meegebracht apparaat, kan u stemmen met de door ECoOB ter beschikking gestelde pc in het vergaderlokaal.
   

Indien u niet kan deelnemen aan deze vergaderingen

 

 • Aandeelhouders die niet kunnen of wensen deel te nemen moedigen we aan een volmacht te geven. Dat kan tot 4 mei door op de bijgevoegde link voor het aanmelden te gebruiken, en vervolgens een volmacht te geven.

 • Uw kan geen volmacht geven aan een specifieke aandeelhouder, uw volmacht wordt  aan een willekeurige aangemelde aandeelhouder toegewezen.

 • Bestuurders en kandidaten voor het bestuur mogen geen volmacht ontvangen.

 • Elke aanwezige aandeelhouder mag slechts één volmacht gebruiken.