windturbines

ECoOB zonnepanelen op uw groot dak

ECoOB richt zich bij het plaatsen van zonne­panelen vooral op grote daken.

Na een intake gesprek is de eerste stap een haalbaarheidsonderzoek. De volgende punten zijn hierbij van groot belang:

DAK

  • Om te kunnen genieten van het voordeel van groene stroom certificaten moet de beschikbare oppervlakte van het dak groot genoeg zijn om een zonnestroominstallatie te kunnen plaatsen van tenminste 10 kWp (jaarproductie 9000 kWh en meer).
  • Hoe is de oriëntatie en helling van het dak ten opzichte van de zon? Is het beschikbare oppervlak voldoende vrij van schaduw door omliggende objecten?
  • Draagkracht: is de dakconstructie geschikt om zonnepanelen inclusief eventuele ballast te dragen? Is een dakstudie en eventuele dakversteviging vereist?
  • Hoe is de huidige staat van de dakbedekking? Als die binnenkort aan vernieuwing toe is, kun je dat het beste eerst laten doen.
  • Waar kan de doorvoer voor de stroomkabels voorzien worden?

Een inspectie (dakbezoek) verschaft de benodigde gegevens aan ECoOB om een optimale lay-out van zonnepanelen op het dak te kunnen uittekenen.

ELEKTRICITEITSVERBRUIK

Aan de hand van elektriciteitsrekeningen en verbruiksgegevens (bij voorkeur uit digitale meters) en gesimuleerde zonnestroomopbrengsten berekenen wij de jaarlijkse besparing (in geld) die de ECoOB zonnestroominstallatie op uw dak u kan opleveren. Hierbij is uw voordeel des te groter naarmate uw verbruiksprofiel beter samenvalt met zonne-instraling, en dus met het aanbod van voordelige ECoOB zonnestroom. Hiervoor kijken we ook naar de mogelijkheden van sturing van het verbruik (bijvoorbeeld opslag in warm water, batterijen en laadpalen voor elektrische voertuigen).

Na de haalbaarheidsstudie en de concept-engineering volgt een voorstel tot plaatsen van de zonnestroominstallatie.
Het voorstel omvat onder meer een opgave van een prijs voor de rechtstreeks geleverde stroom (€/kWh).

Het PV system wordt geïnstalleerd door erkende installateurs, zorgvuldig geselecteerd door ECoOB.

ECoOB neemt alle kosten op zich en blijft eigenaar/exploitant van de installatie.
De installatiekosten, het onderhoud van de installatie, tussenkomst bij eventuele defecten, verzekeringen, monitoring van de installatie worden door de coöperatie gedragen. Tevens neemt ECoOB de kosten van de akte voor ‘recht van opstal’ op zich. Ook de kosten van de netkoppeling en de eventuele dakstudie zitten in de kWh prijs verdisconteerd.

Geen eigen investering nodig en een voordelige prijs voor de rechtstreeks verbruikte zonnestroom.
Een deel van de productie van de PV installatie (30 à 50%) wordt direct door u verbruikt, de rest wordt in het openbare net geïnjecteerd. Afhankelijk van het eigen gebruik en lokaal technische factoren wordt u voor het eigen gebruik een interessante prijs voorgesteld die beduidend lager ligt dan uw huidig tarief. De opbrengst van de in het net geïnjecteerde stroom komt ECoOB toe, net als de groenestroomcertificaten.

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.