windturbines

ECoOB zonnepanelen op uw groot dak

ECoOB richt zich bij het plaatsen van zonne­panelen vooral op grote daken.

Na een intake gesprek is de eerste stap een haalbaarheidsonderzoek. De volgende punten zijn hierbij van groot belang:

DAK

 • De beschikbare oppervlakte van het dak moet voldoende groot zijn. We mikken op een zonnestroominstallatie van tenminste 10 kWp (jaarproductie 9000 kWh en meer).
 • Hoe is de oriëntatie en helling van het dak ten opzichte van de zon? Is het beschikbare oppervlak voldoende vrij van schaduw door omliggende objecten?
 • Draagkracht: is de dakconstructie geschikt om zonnepanelen inclusief eventuele ballast te dragen? Is een dakstudie en eventuele dakversteviging vereist?
 • Hoe is de huidige staat van de dakbedekking? Als die binnenkort aan vernieuwing toe is, kun je dat het beste eerst laten doen.
 • Waar kan de doorvoer voor de stroomkabels voorzien worden?

Een inspectie (dakbezoek) verschaft de benodigde gegevens aan ECoOB om een optimale lay-out van zonnepanelen op het dak te kunnen uittekenen.

ELEKTRICITEITSVERBRUIK

Aan de hand van elektriciteitsrekeningen en verbruiksgegevens (bij voorkeur uit digitale meters) en gesimuleerde zonnestroomopbrengsten berekenen wij de jaarlijkse besparing (in geld) die de ECoOB zonnestroominstallatie op uw dak u kan opleveren. Hierbij is uw voordeel des te groter naarmate uw verbruiksprofiel beter samenvalt met zonne-instraling, en dus met het aanbod van voordelige ECoOB zonnestroom. Hiervoor kijken we ook naar de mogelijkheden van sturing van het verbruik (bijvoorbeeld met batterijen of laadpalen ).

Na de haalbaarheidsstudie en de concept-engineering volgt een voorstel tot plaatsen van de zonnestroominstallatie.
Het voorstel omvat onder meer een opgave van een prijs voor de rechtstreeks geleverde stroom (€/kWh).

Het PV system wordt geïnstalleerd door erkende installateurs die zorgvuldig worden geselecteerd door ECoOB.

ECoOB blijft eigenaar/exploitant van de installatie en neemt volgende kosten op zich:

 • Alle installatiekosten
 • Onderhoud bij eventuele defecten
 • Verzekeringen
 • Monitoring van de installatie
 • Akte voor ‘recht van opstal’
 • Netkoppeling
 • Eventuele dakstudie

Je hoeft zelf helemaal niets te investeren. Voor de rechtstreeks verbruikte zonnestroom krijg je van ons een voordelige prijs die beduidend lager ligt dan je huidige tarief.

De resterende zonnestroom wordt in het openbare net geïnjecteerd en door ECoOB verkocht voor eigen rekening. Ook eventuele groenestroomcertificaten komen ECoOB toe.

Cookies! Deze website gebruikt cookies. Niet voor advertenties, ook niet om u te volgen, maar om technische redenen. Meer over cookies.